Nak tahu kesesuaian kerjaya anda?. 
Klik banner ini dan mendaftar dengan kami, Mendaftar Percuma 1. Realistik (Realistic) Berkemahiran dalam athletic dan mekanikal. Mereka ini suka bekerja dengan objek, mesin, peralatan, tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Juga berminat bekerja di dalam situasi out door berbanding di dalam pejabat . 1. Realistik (R) (Do-ers - orang yang berusaha mengerjakan(realistik) Jenis personaliti realistik ialah individu yang mempunyai kemahiran atletik atau mekanikal. Individu ini menghadapiersekitaran secara konkrit dan fizikal. Digambarkan sebagai materialistik, stabil dari segi emosi, tidak bersifat sosial. Contoh pekerjaan: Jurutera Awam, Operator Mesin, Ahli ilmu Perkebunan, Tukang Kebun. Contoh pekerjaan: Jurutera Awam, Operator Mesin, Ahli ilmu Perkebunan, Tukang Kebun.   Profesion berikut, yang disenaraikan oleh satu jenis , boleh dikaitkan dengan jenis yang lain. === Orang yang berusaha mengerjakan ( realistik ) === "Bebas , stabil , berterusan, tulen , praktikal, dan berjimat cermat [...] tugas yang sentuhan, fizikal, sukan, atau mekanikal yang di luar , dengan menggunakan alat-alat, mesin , berinteraksi dengan haiwan, dan bekerja dengan tangan mereka

TETAPI ADAKAH ANDA TAHU ANDA TERGOLONG DALAM KELOMPOK YANG MEMPUNYAI DOMAIN "R"???. dan APAKAH KERJAYA YANG SESUAI DENGAN ANDA??. Kami telah senaraikan kerjaya yang sesuai dengan anda yang memiliki domain ini, tetapi anda perlulah berdaftar dengan kami.

Oleh itu anda perlu melakukan ujiannya. Untuk melakukan Ujian, Sila Mendaftar dengan KLIK DISINII
2. Investigatif (Siasatan)  Mereka ini biasanya amat berminat dengan pemerhatian, mempelajari, menyelidik, menganalisa, menilai dan menyelesaikan masalah melalui penyelidikan serta berkamahiran dalam bidang saintifik dan matematik serta meminati kerjaya-kerjaya bercorak teknikal.Penyelidikan (I) Jenis Penyelidikan adalah jenis individu yang mempunyai kemahiran saintifik dan matematik. Mengendalikan lingkungan dengan menggunakan kecerdasan, memanipulasikan idea-idea, kata-kata dan lambang-lambang. Digambarkan sebagai individu yang mengelak daripada situasi sosial dan mempunyai introvert. Contoh pekerjaan: Ahli Kaji Cuaca, Doktor Perubatan, Ahli fizik, Penyelidik Sains   === Pemikir (Siasatan) === "Intelek, introspektif, dan ingin tahu .. Mereka ingin tahu, teratur, rasional, analitik dan logik [...] ilmiah, saintifik, teknikal, atau perubatan [...] pembaca gemar Mereka suka menyelesaikan masalah, melakukan eksperimen, dan menjalankan penyelidikan  "Intelektual, introspektif, dan yang ingin tahu Mereka suka, menyelesaikan masalah, melakukan eksperimen, penulisan, risikan, dan logikal [...] dan menjalankan penyelidikan.

TETAPI ADAKAH ANDA TAHU ANDA TERGOLONG DALAM KELOMPOK YANG MEMPUNYAI DOMAIN "I"???. dan APAKAH KERJAYA YANG SESUAI DENGAN ANDA??. Kami telah senaraikan kerjaya yang sesuai dengan anda yang memiliki domain ini, tetapi anda perlulah berdaftar dengan kami.

Oleh itu anda perlu melakukan ujiannya. Untuk melakukan Ujian, Sila Mendaftar dengan KLIK DI SINI
3. Artistik (Kesenian)  Mereka yang berada di kelompok ini memiliki kebolehan kesenian, sangat kreatif dan berinovasi. Juga mempunyai kebolehan intusi dimana suka bekerja di dalam situasi tidak atau kurang berstruktur. Dalam ertika “bebas” kerana tidak minat dan tidak suka bekerja di dalam keadaan yang rutin atau berulang-ulang. Sentiasa menggunakan daya imiginasi dan daya kreativiti.
Artisitik (A) Jenis Seniistik adalah jenis individu yang mempunyai kebolehan artistik dan inovatif. Menghadapi lingkungan dengan kebolehan intuisi dan suka bekerja dalam situasi yang tidak atau kurang berstruktur. Digambarkan sebagai individu yang bersifat asli, tidak suka berkawan dan bersifat kewanitaan Contoh pekerjaan: Penyair, Penyanyi, Pelukis, Pengarang, Arkitek.   === Pencipta (Artistik) === "Kreatif, intuitif, sensitif, jelas, dan ekspresif Mereka tidak berstruktur, asal, tak sesuai, dan inovatif Mereka bergantung kepada perasaan, imaginasi, dan inspirasi Mereka suka bekerja dengan idea- idea, abstrak, dan konsep Mereka adalah spontan dan berfikir terbuka.   Pencipta (Artistik) "Kreatif, intuitif, sensitif, mengungkapkan, dan ekspresif Mereka tidak berstruktur, asli, tidak sesuai dan inovatif Mereka bergantung kepada perasaan, imaginasi, dan inspirasi Mereka suka bekerja dengan idea, abstrak, dan konsep. -minded.

TETAPI ADAKAH ANDA TAHU ANDA TERGOLONG DALAM KELOMPOK YANG MEMPUNYAI DOMAIN "A"???. dan APAKAH KERJAYA YANG SESUAI DENGAN ANDA??. Kami telah senaraikan kerjaya yang sesuai dengan anda yang memiliki domain ini, tetapi anda perlulah berdaftar dengan kami.4. Sosial (Social) Mereka ini juga suka bekerja dan beinteraksi sesama manusia. Suka memberitahu, menolong, melatih, memperkembang, mengubati dan membuat kerja-kerja kebajikan untuk orang lain. Berkemahiran menggunakan tutur kata serta mahir dalam komunikasi dan mempunyai matlamat, terutamanya adalah membuat kebajikan. 
Jenis Personaliti Sosial adalah jenis yang suka bekerja dan berinteraksi dengan manusia. Mengendalikan lingkungannya dengan menggunakan kemahiran-kemahiran sosialnya dalam berkomunikasi. Digambarkan sebagai individu berimej positif tentang dirinya, suka bersosial, suka mengasuh, bersemangat dan bertanggungjawab. Contoh pekerjaan: Ahli Sosiologi, Guru, Pegawai Perhubungan Awam, Kaunselor.   === Penolong (Sosial) === "Jenis, pemurah, bekerjasama, sabar, penyayang, membantu, empati, bijaksana, dan mesra. Mereka cemerlang dalam bersosial, membantu orang lain, dan mengajar mereka suka tugas-tugas yang melibatkan kerja-kerja kerja, interaksi sosial, membina hubungan, dan memperbaiki masyarakat.   Pembantu (Sosial) "Baiklah, murah hati, saling bekerjasama, sabar, peduli, membantu, empati, bijaksana, dan mesra. Mereka cemerlang dalam bersosial, membantu orang lain, dan mengajar, seperti tugas yang melibatkan kerja berpasukan, interaksi sosial, membangun hubungan, dan peningkatan masyarakat.

TETAPI ADAKAH ANDA TAHU ANDA TERGOLONG DALAM KELOMPOK YANG MEMPUNYAI DOMAIN "S"???. dan APAKAH KERJAYA YANG SESUAI DENGAN ANDA??. Kami telah senaraikan kerjaya yang sesuai dengan anda yang memiliki domain ini, tetapi anda perlulah berdaftar dengan kami.

5. Enterprise (Keusahawanan) Mereka ini amat suka dan minat bekerja dan berinteraksi sesama manusia. Berminat dalam mempengaruhi, mengarah, memimpin dan menguruskan orang lain juga mahir dalam memanipulasi. Namun matlamatnya adalah bagi mencapai keuntungan organisasi dan keuntungan ekonomi.
Jenis personaliti Enterprising adalah jenis individu yang suka berkerja dan berinteraksi dengan manusia. Mengendalikan lingkungan dengan memperlihatkan ciri-ciri memujuk, bijak bahasa, ekstrovert, penuh kepercayaan. Digambarkan sebagai individu yang pandai dan mahir memanipulasi orang lain dan matlamat akhir mereka untuk mencapai keuntungan. Contoh pekerjaan Esksekutif Pegiklanan, Pengarah Publisiti, Ahli Politik, Jurujual Insurans.   === Persuaders (berdaya) === "Pengembaraan, hebat, tegas, extroverted, bertenaga, bersemangat, yakin, dan yakin Mereka yang dominan, meyakinkan, dan motivasi [...] Mereka suka mempengaruhi orang lain, mengambil risiko, berdebat, dan bersaing.    Persatuan (Usaha) "Mengagumkan, bercita-cita tinggi, tegas, extroverted, bertenaga, bersemangat, yakin, dan optimis. Mereka suka, mempengaruhi, dan memberi motivasi [...] Mereka suka mempengaruhi orang lain, bertanggungjawab, mengambil risiko, membahaskan dan bersaing.

TETAPI ADAKAH ANDA TAHU ANDA TERGOLONG DALAM KELOMPOK YANG MEMPUNYAI DOMAIN "E"???. dan APAKAH KERJAYA YANG SESUAI DENGAN ANDA??. Kami telah senaraikan kerjaya yang sesuai dengan anda yang memiliki domain ini, tetapi anda perlulah berdaftar dengan kami.
6. Konvensional / Kelaziman (Conventional) Suka bekerja dengan data dan nombor. Mereka ini mempunyai kemahiran dalam bidang perkeranian serta mempunyai kebolehan dam kemahiran dalam menggunakan nombor dan melakukan sesuatu secara terperinci, bersifat akur dan mengikut arahan.
Jenis personaliti Konvensional adalah jenis individu yang suka bekerja dengan data dan nombor.Menghadapi persekitaran dengan memilih matlamat dan aktiviti yang dipelihara oleh masyarakat. Melakukan sesuatu secara terperinci, bersifat akur dan mengikut arahan. Menggambarkan sebagai individu yang stereotip dan tidak asli, sentiasa kemas, dan konservatif. Contoh Penyimpan Pekerjaan, Perdagangan Guru, Akuntan, Jurutrengkas.   === Penganjur === "Berhati-hati dan konservatif Mereka adalah logik, cekap, teratur, dan teratur, mereka adalah menyeluruh dan terperinci yang berorientasikan Mereka nilai kesempurnaan dan kejujuran Mereka boleh dipercayai Mereka menikmati tugas tugas praktikal, saiz kuantitatif, dan persekitaran berstruktur. Mereka mengikut peraturan      Penganjur (konvensional) "Konsisten dan konservatif Mereka adalah logik, cekap, teratur, dan teratur Mereka berorientasikan menyeluruh dan terperinci Mereka menilai ketepatan dan ketepatan Mereka boleh menikmati tugas praktikal, pengukuran kuantitatif dan persekitaran berstruktur Mereka mematuhi peraturan .

TETAPI ADAKAH ANDA TAHU ANDA TERGOLONG DALAM KELOMPOK YANG MEMPUNYAI DOMAIN "K"???. dan APAKAH KERJAYA YANG SESUAI DENGAN ANDA??. Kami telah senaraikan kerjaya yang sesuai dengan anda yang memiliki domain ini, tetapi anda perlulah berdaftar dengan kami.