Laman Pendidikan Lepasan SPM-KPJ University College dan Online Business
   Utama      Laporan Kesihatan

Syarat-Syarat Tawaran Kemasukan

1.0 LAPORAN KESIHATAN (Medical Report)

Mahasiswa/i KPJUC hendaklah bersedia daripada segi kesihatan untuk belajar dalam bidang penjagaan kesihatan ini. Pemeriksaan kesihatan DIWAJIBKAN dan boleh di buat di semua hospital KPJ seluruh Negara.

Walaubagaimanapun pelajar-pelajar boleh juga membuat pemeriksaan kesihatan di hospital-hospital atau klinik-klinik kerajaan (namun tempoh pemeriksaan mungkin memakan masa sehingga sebulan). Gunakan borang “Medical Screening Form” yang disertakan.

Bawa Laporan Pemeriksaan Doktor bagi yang telah membuat pemeriksaan kesihatan. Kos pemeriksaan ditanggung sepenuhnya oleh mahasiswa/i. KPJUC berhak membatalkan tawaran kemasukan pelajar sekiranya laporan kesihatan tidak disokong oleh Doktor Panel dan keputusan akhir ini adalah muktamad.
 
 
 
 
 

 
6 Langkah Permohonan 
KPJUC
 
 
Dapatkan Maklumat
Mengenai KPJUC
 
 
 
ANDA PELAWAT KE
 

 
PELAWAT ONLINE
 

 

 
 
=========================
   Hakcipta (c) Koleksiminda.com
Kami tidak bertanggungjawab di atas sebarang kerosakan dan 
kos yang ditanggung oleh pengguna laman ini. 
Kami mementingkan Privasi Data pemohon.