Laman Pendidikan Lepasan SPM-KPJ University College dan Online Business
   Utama      Pertukaran Program

 
4.0 PERTUKARAN PROGRAM PENGAJIAN

Pertukaran program pengajian dibenarkan. Syarat-syaratnya;
i. Permohonan dibuat di Department of Admission and Financial Aid menggunakan borang “Change of Programme Form”

ii. Memenuhi syarat kemasukan program pengajian yang dipohon

iii. Kelulusan hanya diberikan selepas mendapat kebenaran bertulis dari Dekan Pusat Pengajian asal dengan sokongan Penyelaras Program dan Dekan Pusat Pengajian yang disasarkan.

iv. Menggunakan Borang Pertukaran Program. Borang boleh didapati di Dept. of Admission and Financial Aid.

v. Caj pengurusan RM250.00 dikenakan sekiranya pertukaran dibuat sebulan selepas mendaftar.

5.0 PENARIKAN DIRI SELEPAS MENDAFTAR
 
i. Permohonan adalah secara bertulis.
ii. Menggunakan Borang Berhenti (Withdrawal Form). Borang boleh didapati di Department of Admission and
Financial Aid.
iii. Mahasiswa/i dinasihatkan berjumpa dengan Dekan/Penyelaras Program terlebih dahulu sebelum mengisi
Borang Berhenti. Borang yang tidak lengkap tidak akan diproses.
iv. Mahasiswa/i WAJIB menyelesaikan yuran tertunggak sekiranya ada di Jabatan Kewangan.
 
 
 
 
 

 
6 Langkah Permohonan 
KPJUC
 
 
Dapatkan Maklumat
Mengenai KPJUC
 
 
 
ANDA PELAWAT KE
 

 
PELAWAT ONLINE
 

 

 
 
=========================
   Hakcipta (c) Koleksiminda.com
Kami tidak bertanggungjawab di atas sebarang kerosakan dan 
kos yang ditanggung oleh pengguna laman ini. 
Kami mementingkan Privasi Data pemohon.