Main      Pautan Lain      domain kecekapan
 

 
 

Mengenal diri sendiri 
ANDA boleh menyatakan kecenderungan, kebolehan, potensi, bakat dan minat kerjaya.   

Maklumat pekerjaan 
ANDA  boleh menyatakan maklumat asas pekerjaan dengan tepat seperti kelayakan, latihan, gaji, risiko dan kelebihan bidang kerjaya.   

Pemilihan matlamat pekerjaan 
ANDA boleh menjelaskan keputusan kerjaya dan memilih pekerjaan berdasarkan pengetahuan mereka tentang tujuan pekerjaan, tahap pendidikan, minat, kebolehan diri, kemahiran dan pengalaman.   

Rancangan kerjaya 
ANDA boleh menjelaskan rancangan kerjaya berdasarkan maklumat dalam pekerjaan, seterusnya dapat menentukan hala tuju kerjaya seperti keperluan pendidikan dan kemahiran yang diperlukan dalam sesuatu bidang pekerjaan.   

5 Penyelesaian masalah kerjaya 
ANDA boleh menghuraikan cara-cara menangani konflik dalam membuat keputusan kerjaya seperti surat-menyurat, resume, persediaan menghadapi temu duga, latihan, risiko dan peluanmasa depan kerjaya.
 
 
 
 
 
 

 
 
6 Langkah 
Permohonan 
KPJUC
 
 
Dapatkan Maklumat
Mengenai KPJUC
 
 
 
 
ANDA PELAWAT KE
 
 

 
 
PELAWAT ONLINE
 

 

Jumlah Pelawat
Hit Counter
 

 

 

 

 


 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
===========================================================
   Hakcipta (c) Koleksiminda.com - Kami tidak bertanggungjawab di atas sebarang kerosakan dan 
kos yang ditanggung oleh pengguna laman ini. Kami mementingkan Privasi Data pemohon
===========================================================
SUBMIT YOUR WEB TO GOOGLE SEO NOW...