Utama      Inventori Kematangan Kerjaya      domain sikap
Dapatkan Info KPJ, Isi, Hantar
##formID2558d42ee4606798e303388cd0318010end##
MAKLUMAT SEGERA PENDIDIKAN
YA, saya mahukan maklumat <br>pendidikan tersebut. (Klik SUBMIT SEKARANG)
 


JAWAPAN SEGERA I-TEMUJANJI
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


1 Subdomain Sikap: 

1 Subdomain Sikap: Ketentuan dalam membuat keputusan kerjaya 
Definisi operasional :ANDA dapat menentukan keputusan bidang pekerjaan 
yang akan diceburi.   

2 Subdomain Sikap: Penglibatan dalam membuat keputusan kerjaya 
Definisi operasional : ANDA ada melibatkan diri dalam membuat keputusan 
bidang pekerjaan.   

3 Subdomain Sikap : Kebebasan dalam membuat keputusan kerjaya 
Definisi operasional : ANDA mempunyai kebebasan dalam membuat pemilihan 
keputusan kerjaya masa depan mereka.   

4 Subdomain Sikap: Orientasi dalam membuat keputusan kerjaya 
Definisi operasional : ANDA dapat menyatakan orientasi, skop, ruang lingkup dan 
bidang kerjaya yang akan diceburi.   

5 Subdomain Sikap: Kompromi dalam membuat keputusan kerjaya 
Definisi operasional : ANDA dapat menyatakan kompromi, membuat pertimbangan 
dan boleh bertolak-ansur dalam membuat keputusan bidang pekerjaan. 
 
 
 
 

 
6 Langkah Permohonan 
KPJUC
 
 
Dapatkan Maklumat
Mengenai KPJUC
 
 
 
ANDA PELAWAT KE
 

 
PELAWAT ONLINE
 

 

 
 
=========================
   Hakcipta (c) Koleksiminda.com
Kami tidak bertanggungjawab di atas sebarang kerosakan dan 
kos yang ditanggung oleh pengguna laman ini. 
Kami mementingkan Privasi Data pemohon.