Pertukaran Program

4.0 PERTUKARAN PROGRAM PENGAJIAN
 
Pertukaran program pengajian dibenarkan. Syarat-syaratnya;
 
i. Permohonan dibuat di Department of Admission and Financial Aid menggunakan borang “Change 
   of Programme Form”
 
ii. Memenuhi syarat kemasukan program pengajian yang dipohon
 
iii. Kelulusan hanya diberikan selepas mendapat kebenaran bertulis dari Dekan Pusat Pengajian asal 
     dengan sokongan Penyelaras Program dan Dekan Pusat Pengajian yang disasarkan.
 
iv. Menggunakan Borang Pertukaran Program. Borang boleh didapati di Dept. of Admission and  
     Financial Aid.
 
v. Caj pengurusan RM250.00 dikenakan sekiranya pertukaran dibuat sebulan selepas mendaftar.
 
5.0 PENARIKAN DIRI SELEPAS MENDAFTAR
i. Permohonan adalah secara bertulis.
ii. Menggunakan Borang Berhenti (Withdrawal Form). Borang boleh didapati di Department of
    Admission and  

Financial Aid.
iii. Mahasiswa/i dinasihatkan berjumpa dengan Dekan/Penyelaras Program terlebih dahulu sebelum mengisi  

Borang Berhenti. Borang yang tidak lengkap tidak akan diproses.
iv. Mahasiswa/i WAJIB menyelesaikan yuran tertunggak sekiranya ada di Jabatan Kewangan.
PEMOHON DINASIHATKAN UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT DARI 
EDUCATION ADVISOR TERLEBIH DAHULU DENGAN WHATAPPS KE 0129026198
× Whatsapp