Utama

Apakah Kacak Sistem?


 

KACAKSYSTEM bermaksud Koleksiminda Advance Career And Knowledge System (KACAKS)

 

Kacaksystem adalah Laman Khas Koleksiminda yang menyediakan Promosi, Pemasaran 

dan Konsultasi Penggunaan Sistem DEKS seluruh negara.


Kacaksystem menjalankan kempen untuk menyeidakan kemudahan ujian kepada semua 

Kaunselor Sekolah dalam mengendalikan Ujian Psikometrik.


Kacaksystem memberi panduan, tunjukajar dan bimbingan kepada Kaunselor Sekolah untuk 

menggunakan ujian-ujian Psikometrik, menganalisa, menyimpan dan mendokumentasikan 

semua perkara kaunseling dalam satu sistem.


Kacaksystem akan memberikan taklimat penggunaan kepada klien dari semasa ke semasa.

Kacaksystem menyediakan langkah-langkah 'paperless' dalam pengurusan kaunseling.

 


KACAKSISTEM MEMASARKAN SISTEM DeKSadalah sistem khas inovasi Pengurusan Kaunseling sekolah yang mengandungi

Aplikasi Sistem e-Kaunseling

Aplikasi Sistem e-Pelaporan

Aplikasi Sistem e-Pengurusan

Aplikasi Sistem Cetakan pelaporan dan Pengkalan Data Pelaporan sesi

Aplikasi e-Sharing

Aplikasi e-Temujanji Kaunselor

Aplikasi e-Intervensi

Aplikasi e-Rujukan Kaunseling

Aplikasi e-Cadangan

Aplikasi e-Pelawat dan Daftar Klie

APLIKASI SISTEM e-PSIKOMETRIK & e-MINDA SIHAT

IMK2 (untuk murid tingkatan 1 dan 3),

ITP tingkatan 1, ITP tingkatan 4,

IKP2 (untuk tingkatan 3)

IKK (untuk murid tingkatan 5).

Ujian DASS & Gaya Tindak

SILA LIHAT PERINCIAN

 

PERKHIDMATAN KAMI

 

Sebagai sub-laman kepada Koleksiminda.com, kacaksistem memberi perkhidmatan berikut:-


Mempromosi dan menyediakan Sistem Dashboard E-Kaunselor Sekolah (D'eKS) untuk
Kaunselor Seluruh Malaysia.
Memasarkan Pakej Lengkap Sistem DeKS kepada sekolah-sekolah
Memberi taklimat dan bimbingan kepada Kaunselor Pengguna Sistem DeKS
Menerima tempahan dari Kaunselor atau sekolah yang berminatKoleksiminda Adalah Pengendali Laman Kacaksistem. Pengunjung dan Pelayar laman ini dinasihatkan membaca semua maklumat dengan teliti sebelum melanggan perkhidmatan kami. Terma dan Syarat bersasingan adalah sebahagian dari terma dan syarat yang dinyatakan dalam laman ini. Kami tidak bertanggungjawab di atas kos anda semasa melayari laman ini,
Hakcipta@Kacaksistem@Koleksiminda.com