Dasar Privasi Kami

1-     Maklumat keahlian kami adalah rahsia dan digunakan untuk tujuan kemudahan pelanggan kami berurusan dengan kami sahaja.

2.      maklumat ujian-ujian yang anda jalani adalah untuk anda sendiri dan dikongsi dalam email anda sendiri. Privasi data  kami terjaga dan privasi maklumat anda adalah tanggungjawab anda.

Terima kasih