e-Kiraan Ranking Meritokrasi SPM

DESKRIPSI

Proses Pengiraan Merit

Untuk makluman anda, pengiraan markah merit calon oleh UPU melibatkan tiga (3) proses iaitu bermula dengan proses penentuan aliran, penyediaan dan pengiraan merit

serta penyediaan susunan merit. Berikut kami kongsikan lebih spesifik setiap proses dalam pengiraan markah merit berkenaan mengikut kategori permohonan.

 

Penentuan Aliran bagi Pemohon SPM/ Setaraf


Proses pertama, UPU menentukan dahulu aliran bagi semua pemohon dengan merujuk kepada empat (4) atau lima (5) mata pelajaran utama

SEKARANG

Kiraan Meritokrasi dilalukan secara online untuk membolehkan pelajar membuat perancangan mereka.


Your shopping cart is empty!