Ujian saringan Minda Sihat DASS

UJIAN SARINGAN STRES, KEBIMBANGAN DAN KEMURUNGAN (DASS)

Tiga hingga Lima Minit


Dengan ujian saringan ini, anda boleh ketahui status kesihatan mental anda samada anda stress, bimbang, atau kemurungan. Ujian ini hanya berfungsi sebagai saringan awal dan pengesahan diagnosis oleh pegawai perubatan adalah diperlukan.

DASS ( Depression, Anxiety, Stress Scale) (Saringan Stress Kebimbangan dn Kemurungan)


  1. Ujian saringan ini mengandungi 21 soalan.
  2. Jawab semua soalan.
  3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan, iaitu Tidak PernahJarangKerap dan Sangat Kerap.
  4. Jawab soalan dengan memilih SATU jawapan mengikut kesesuaian dan bertepatan dengan situasi diri anda.
  5. Tiada jawapan betul atau salah.

PENAFIAN

Saya maklum bahawa ujian ini adalah untuk saringan kesihatan minda dan saya perlu menghubungi pakar perubatan atau kaunselor sekiranya didapati keputusan ujian mendapati saya mempunyai skor kesihatan minda yang tidak sihat. Saya tidak akan menyalahkan mana-mana pihak atas kegagalan mendiagnosis kesihatan minda saya secara tepat atas apa jua faktor.
Your shopping cart is empty!