Apakah Kacak System?

Apakah Kacak System?

KACAKSYSTEM bermaksud Koleksiminda Advance Career And Knowledge System (KACAKS)

  • Kacaksystem adalah Laman Khas Koleksiminda yang menyediakan Promosi, Pemasaran dan Konsultasi Penggunaan Sistem DEKS seluruh negara.
  • Kacaksystem menjalankan kempen untuk menyeidakan kemudahan ujian kepada semua Kaunselor Sekolah dalam mengendalikan Ujian Psikometrik.
  • Kacaksystem memberi panduan, tunjukajar dan bimbingan kepada Kaunselor Sekolah untuk menggunakan ujian-ujian Psikometrik, menganalisa, menyimpan dan mendokumentasikan semua perkara kaunseling dalam satu sistem.
  • Kacaksystem akan memberikan taklimat penggunaan kepada klien dari semasa ke semasa.
  • Kacaksystem menyediakan langkah-langkah 'paperless' dalam pengurusan kaunseling.

Your shopping cart is empty!