Pendaftaran

Syarat-Syarat Tawaran Kemasukan
 
2.0 PENDAFTARAN
 
Tarikh pendaftaran seperti dinyatakan di dalam Surat Tawaran. Sekiranya tawaran diterima selepas tarikh pendaftaran hubungi Department of Admission and Financial Aid, KPJUC di talian 06 794 2692. Pendaftaran ini
hanya sah bagi pendaftaran sesi kemasukan seperti yang dinyatakan di dalam surat tawaran pengajian sahaja.
 
Lengkapkan semua borang yang diberikan kepada mahasiswa/i sebelum mendaftar.
 
Hubungi Department of Admission and Financial Aid di talian 06 794 2692 bagi Pendaftaran Lewat dari tarikh pendaftaran disertakan dengan alasan yang kukuh.
× Whatsapp