Diploma in Physiotherapy

Fisioterapi adalah profesi berasaskan sains yang menggunakan pergerakan, senaman, rawatan manual, dan nasihat untuk meningkatkan kebebasan orang yang cedera, sakit, atau kurang upaya. Fisioterapi adalah bidang penjagaan kesihatan yang berasaskan ijazah yang boleh didapati di pelbagai tempat seperti hospital awam dan swasta, pusat kesihatan, klinik perubatan sukan, hospital bersalin, pusat pemulihan, rumah warga emas, dan amalan swasta. Ia juga menawarkan laluan kerjaya yang memuaskan. Peluang boleh didapati dalam promosi kesihatan, pendidikan, pengurusan, dan penyelidikan selain daripada penjagaan pesakit secara langsung. Diploma Fisioterapi di KPJ Healthcare University menawarkan latihan yang luas yang mempersiapkan graduan untuk kerjaya yang fleksibel dan permintaan tinggi dalam bidang penjagaan kesihatan.

KPJU menawarkan program akademik berkualiti tinggi dan intensif klinikal di KPJ group of Hospitals. Anda akan belajar daripada fisioterapi yang sangat kompeten dan berpengalaman yang mahir dalam penjagaan, pendidikan, dan penyelidikan berkaitan fisioterapi. Anda akan memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk berlatih sebagai ahli fisioterapi, menggunakan senaman, analisis pergerakan, teknik terapi manual, dan modali elektro-fizikal untuk memulihkan, memperbaiki, dan mempromosikan kesihatan manusia.

Kursus ini akan mempersiapkan anda untuk pelbagai peluang kerjaya, bekerja secara bebas atau sebagai sebahagian daripada pasukan profesional penjagaan kesihatan. Fokus pada awal kursus adalah pada keadaan yang biasanya memerlukan penjagaan fisioterapi. Pada tahun-tahun kemudian, anda akan berpindah ke persekitaran klinikal, di mana pengetahuan dan kemahiran anda akan dipraktikkan dalam penyampaian perkhidmatan fisioterapi di bawah pengawasan fisioterapi berpengalaman. Latihan klinikal ini akan dijalankan di Hospital Pakar KPJ kami.

LALUAN KERJAYA

Fisioterapi adalah profesi yang sangat diperlukan di Malaysia. Ahli fisioterapi diperlukan di pelbagai tempat selain hospital seperti komuniti, rumah penjagaan, pusat jagaan warga emas, sekolah khas, pasukan sukan, pusat kecergasan, industri, pusat swasta atau hospital swasta, dan agensi kerajaan. Anda juga boleh melanjutkan pelajaran ke Ijazah Sarjana Muda Fisioterapi atau Ijazah Sarjana Muda Terapi Pekerjaan selepas tamat pengajian.

PERINCIAN PROGRAM

Kod : R2/726/4/0015 (9/2027) (MQA/A8169)
Tempoh Pengajian : Sepenuh Masa (3 Tahun/6 Semester)
Yuran Pengajian : RM50,568
Kampus : KPJU Nilai
Pengambilan : Januari, Mac, Julai dan September

BIASISWA

KPJ menyediakan pelbagai peluang biasiswa, termasuk Biasiswa berdasarkan merit dan Dermasiswa berdasarkan keperluan kewangan, menekankan komitmen kami untuk membina generasi pemimpin dan profesional penjagaan kesihatan masa depan. Ramai pelajar mungkin bebas dari yuran pengajian dan yuran sepanjang tempoh pengajian akademik mereka berkat sokongan bersama PTPTN dan biasiswa kami. Bilik asrama disediakan untuk tempoh pengajian tiga tahun penuh, tetapi kos yang terlibat tidak termasuk dalam jumlah kos yuran pengajian dan yuran.

SYARAT KELAYAKAN (WARGANEGARA)

Lulus SPM atau setara (5 kredit)

  • Kredit dalam sebarang subjek Matematik
  • Kredit dalam sebarang subjek Sains
  • Kredit dalam 3 subjek lain
  • Lulus dalam Bahasa Melayu
  • Lulus dalam Bahasa Inggeris

ATAU

Lulus GCE, O-level atau setara

  • Lulus dalam Bahasa Melayu ATAU Bahasa Inggeris
  • Kredit dalam mana-mana subjek Matematik DAN mana-mana subjek Sains
  • Kredit dalam 3 subjek lain (boleh termasuk Bahasa Melayu dan/atau Bahasa Inggeris jika mendapat Kredit)

ATAU

  • Sijil berkaitan Sains Kesihatan dengan CGPA ≥ 2.75

* Kredit SPM = Gred C dan ke atas
* Lulus SPM = Gred E dan ke atas
* Subjek Sains termasuk Sains, Sains Gunaan, Fizik, Kimia dan Biologi
* Subjek Matematik termasuk Matematik Asas, Matematik Tambahan dan Matematik Moden
* Setara = Merujuk kepada kelayakan akademik luar negara yang diperoleh setaraf dengan SPM yang diluluskan oleh MQA

BUTIRAN PROGRAM
SEMESTER 1

English for Professional Communication 1 (ENG 1012)
Kursus ini direka untuk membekalkan pelajar dengan kemahiran asas membaca, menulis, mendengar, dan bercakap. Pelajar akan didedahkan dengan strategi dalam mendengar dan bercakap yang berkesan; bahagian-bahagian ucapan, masa sederhana, dan struktur esei 5 perenggan yang memfokuskan kepada genre sebab-akibat.

Human Anatomy & Physiology 1 (ANPH 4113)
Kursus ini direka untuk membolehkan pelajar mempelajari badan manusia hidup dan menggunakan pengetahuan secara fungsional untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme yang membolehkan pergerakan badan berlaku.

Pengajian Malaysia 2 (MPU 2163)
Kursus ini membincangkan Sejarah dan Politik, Perlembagaan Malaysia, Sistem dan Struktur Pentadbiran Negara, Kemasyarakatan dan Perpaduan, serta Pembangunan Negara dan Agama Kepercayaan. Kursus ini bertujuan untuk melahirkan graduan yang mempunyai identiti kebangsaan dan semangat patriotisme yang unggul. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk kuliah, tugasan, peperiksaan, dan pengalaman pembelajaran.

Electrotherapy 1 (DPET 4123)
Kursus ini direka untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang kesan fisiologi, terapeutik, dan indikasi modaliti elektroterapeutik. Pelajar akan belajar cara melaksanakan teknik aplikasi menggunakan modaliti elektroterapeutik seperti terapi termal dan rangsangan elektrik.

Pathology (DPPA 4122)
Kursus ini direka untuk membolehkan pelajar memahami hubungan antara lesi dan gejala serta tanda-tanda penyakit. Mereka harus dapat memahami patogenesis penyakit dan diagnosis. Penekanan diberikan kepada penggunaan prinsip asas patologi untuk memahami alasan diagnosis dan rawatan penyakit.

Kinesiology 1 (DPKN 4113)
Kandungan kursus memfokuskan pada maklumat asas tentang sistem rangka, artikular, otot, dan saraf serta biomekanik asas pada anggota atas. Bab mengenai ekstremiti merangkumi sendi dan gerakannya, tanda-tanda tulang, ligamen dan struktur berkaitan, otot, serta ringkasan tindakan otot dan pemeliharaan otot pada anggota atas.

Therapeutic Skill 1 (DPTS 4113)
Kursus ini direka untuk membolehkan pelajar memahami penekanan dalam mengenal pasti masalah pesakit melalui penilaian mahir, menetapkan matlamat realistik berdasarkan masalah tersebut, dan kemudian memutuskan pelan penjagaan untuk mencapai matlamat tersebut.

SEMESTER 2

English for Professional Communication 2 (ENG 2022)
Kursus ini direka untuk membekalkan pelajar dengan asas kemahiran bahasa Inggeris dan mengembangkan kecekapan berkomunikasi dalam bahasa Inggeris secara lisan dan tulisan, terutamanya sebagai persediaan untuk pengajian tinggi dan pekerjaan. Pelajar akan mempelajari komunikasi lisan dengan fokus pada Amalan Rakyat Standard. Selain itu, pelajar akan dapat menerapkan nilai-nilai dan profesionalisme serta menggunakan kemahiran menyelesaikan masalah dalam situasi harian.

Human Anatomy & Physiology 2 (ANPH 4123)
Kursus ini direka untuk pelajar yang mengambil jurusan/minor dalam disiplin sains berkaitan. Kursus ini akan menyediakan pelajar dengan kajian mendalam tentang anatomi tubuh manusia. Keadaan normal dan patologi ditekankan.

Introduction Psychology (PSY 4112)
Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada teori dan prinsip psikologi dalam bidang berkaitan kesihatan dan kesejahteraan. Ia juga mengkaji sumbangan teori dan empirikal psikologi kepada promosi dan pemeliharaan kesihatan serta pencegahan dan rawatan penyakit. Peringkat utama perkembangan manusia juga ditekankan dalam hubungan dengan kesejahteraan umum.

Elective Language (Korean) (MPE 2462)
Program Bahasa Korea adalah program untuk melahirkan graduan yang mempunyai kemampuan asas bercakap dalam Bahasa Korea. Ia juga akan mengajar pelajar untuk mendapatkan input positif daripada budaya, kebiasaan, dan tingkah laku Korea dengan mempelajari budaya dan sejarah mereka. Bahasa Korea mempunyai ekspresi yang lebih baik dalam komunikasi yang akan membantu pelajar untuk belajar mengekspresikan diri dengan lebih baik dalam berkomunikasi dengan pesakit di masa depan.

Electrotherapy 2 (MPE 2462)
Kandungan direka untuk meningkatkan pengetahuan dalam modaliti elektroterapi dengan modaliti arus frekuensi sederhana seperti ultrasound, LASER, sinar Ultraviolet, dan SWD mengenai kesan fisiologi, kesan terapeutik, indikasi, dan kontraindikasi.

Kinesiology 2 (DPKN 4123)
Kandungan kursus memfokuskan pada maklumat asas tentang sistem rangka, artikular, otot, dan saraf serta biomekanik asas pada anggota bawah. Bab mengenai ekstremiti merangkumi sendi dan gerakannya, tanda-tanda tulang, ligamen dan struktur berkaitan, otot, serta ringkasan tindakan otot dan pemeliharaan otot pada anggota bawah.

Therapeutic Skills 2 (DPTS 4123)
Kursus ini direka untuk membolehkan pelajar memahami penekanan dalam mengenal pasti masalah pesakit melalui penilaian mahir, menetapkan matlamat realistik berdasarkan masalah tersebut, dan kemudian memutuskan pelan penjagaan untuk mencapai matlamat tersebut.

SEMESTER 3

English for Professional Communication 3 (ENG 3032)
Kursus ini direka untuk membekalkan pelajar dengan asas kemahiran bahasa Inggeris dan mengembangkan kecekapan berkomunikasi dalam bahasa Inggeris secara lisan dan tulisan, terutamanya sebagai persediaan untuk pengajian tinggi dan pekerjaan. Pelajar akan mempelajari komunikasi lisan dengan fokus pada Amalan Rakyat Standard. Selain itu, pelajar akan dapat menerapkan nilai-nilai dan profesionalisme serta menggunakan kemahiran menyelesaikan masalah dalam situasi harian.

Decision Making Skills (MPU 2242)
Kursus ini direka untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas mengenai proses kemahiran membuat keputusan dan tingkah laku dengan bijak dan cekap. Ini termasuk memberi pelajar pemahaman tentang beberapa pendekatan membuat keputusan berdasarkan model membuat keputusan yang dipilih. Aspek yang mempengaruhi membuat keputusan seperti nilai, keperluan, dan matlamat serta elemen ketidakpastian juga dibincangkan. Selain itu, faktor agama, pengalaman, persekitaran, kognitif, psikologi, etika, dan personaliti individu turut diambil kira dalam membuat keputusan.

Cardio-Respiratory 1 (DPCR 4213)
Kursus ini direka untuk membolehkan pelajar memahami tentang pengurusan perubatan respiratori. Komponen praktikal merangkumi pelbagai kemahiran praktikal dalam aspek penilaian dan rawatan keadaan tertentu.

Musculoskeletal 1 (DPMS 4213)
Kursus ini direka untuk membolehkan pelajar memahami teori dan kaedah pengurusan muskuloskeletal dalam keadaan tertentu. Komponen praktikal merangkumi pelbagai kemahiran praktikal dalam aspek penilaian dan rawatan keadaan tertentu.

Neurology 1 (DPNE 4213)
Kursus ini direka untuk membolehkan pelajar memahami teori dan kaedah pengurusan neurologi dalam keadaan tertentu. Komponen praktikal merangkumi pelbagai kemahiran praktikal dalam aspek penilaian dan rawatan keadaan tertentu menggunakan konsep pengoptimuman fungsi motor.

Professional Development & Practice (DPDP 4213)
Kursus ini direka untuk membolehkan pelajar memahami tentang sistem penjagaan kesihatan di Malaysia dan skop amalan fisioterapi serta kepentingannya dalam pembelajaran sepanjang hayat untuk mencapai laluan penjagaan yang cemerlang dan kompeten. Mereka belajar tentang promosi kesihatan dan kemahiran keusahawanan untuk mengenal pasti peluang perniagaan yang berkaitan dengan penjagaan kesihatan.

SEMESTER 4

Islam & Masyarakat Malaysia (MPU 2312)
Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang konsep asas dalam Islam yang merupakan agama rasmi di Malaysia. Topik dalam kursus ini juga menghubungkaitkan kepentingan dan pengaruh Islam kepada masyarakat dalam kehidupan seharian. Selain itu juga, pelajar mampu menerapkan nilai dan penghayatan beragama di dalam diri dan melatih diri dalam menyelesaikan masalah dan isu semasa dunia Islam.

Geriatrics (DPGE 4312)
Kursus ini direka untuk membolehkan pelajar memahami teori dan kaedah pengurusan untuk warga tua dan menyediakan penjagaan yang betul untuk warga emas. Komponen praktikal merangkumi pelbagai kemahiran praktikal dalam aspek penilaian dan rawatan keadaan tertentu.

Occupational Health (DPOH 4223)
Kursus ini direka untuk membolehkan pelajar memahami teori dan kaedah pengurusan untuk kecederaan pekerjaan.

EBP for Health Sciences (DPEB 4222)
Kursus ini direka untuk membolehkan pelajar memahami konsep dan skop amalan fisioterapi serta isu yang akan dihadapi dalam amalan klinikal. Implikasi medico-legal yang berkaitan dengan amalan terbaik akan dibincangkan. Subjek ini juga akan menekankan isu kesihatan semasa yang menjadi perhatian dunia globalisasi dan peranan fisioterapi dalam isu-isu yang muncul ini dengan amalan berasaskan bukti.

Musculoskeletal 2 (DPMS 4223)
Kursus ini direka untuk membolehkan pelajar memahami teori dan kaedah pengurusan muskuloskeletal dalam keadaan tertentu. Komponen praktikal merangkumi pelbagai kemahiran praktikal dalam aspek penilaian dan rawatan keadaan tertentu.

Neurology 2 (DPNE 4223)
Kursus ini direka untuk membolehkan pelajar memahami teori dan kaedah pengurusan neurologi dalam keadaan tertentu. Komponen praktikal merangkumi pelbagai kemahiran praktikal dalam aspek penilaian dan rawatan keadaan tertentu menggunakan konsep pengoptimuman fungsi motor.

Cardio-Respiratory 2 (DPCR 4223)
Kursus ini direka untuk membolehkan pelajar memahami tentang pengurusan perubatan respiratori. Komponen praktikal merangkumi pelbagai kemahiran praktikal dalam aspek penilaian dan rawatan keadaan tertentu.

SEMESTER 5

Clinical Placement 1 (DPCP 4318)
Pelajar akan berlatih di jabatan pengimejan di hospital di bawah pengawasan langsung fisioterapi hospital dan pensyarah KPJUC. Pelajar akan mendapat pengalaman langsung dalam prosedur umum asas sambil terus mengembangkan kemahiran dan kompetensi yang diperlukan untuk bekerja di mana-mana jabatan fisioterapi.

Co-Curriculum – Sports Management (MPU 2422)
Kursus ini membolehkan pelajar meningkatkan pemahaman dan kemahiran mereka dalam sukan tertentu dari segi teknik permainan, peraturan, perundangan dan aspek lain yang berkaitan dengan proses penganjuran pertandingan sukan. Kursus ini juga bertujuan untuk memupuk disiplin di kalangan pelajar.

Paediatrics (DPPE 4313)
Kursus ini direka untuk membolehkan pelajar memahami teori dan kaedah pengurusan untuk kanak-kanak yang mempunyai cabaran khas. Mereka belajar untuk mengubah suai dan melaksanakan strategi pengurusan mengikut keperluan khas kanak-kanak tersebut.

Sports Physiotherapy (DPSP 4312)
Kursus ini direka untuk membolehkan pelajar memahami teori dan kaedah kecederaan sukan, pencegahan, rawatan, dan pemulihan. Komponen praktikal merangkumi pelbagai kemahiran praktikal dalam aspek penilaian dan rawatan keadaan tertentu.

Women Health (DPWH 4312)
Kursus ini direka untuk membolehkan pelajar memahami teori dan kaedah pengurusan untuk wanita dewasa dan menyediakan penjagaan klinikal yang betul dan optimum untuk kumpulan pesakit tersebut. Komponen praktikal merangkumi pelbagai kemahiran praktikal dalam aspek penilaian dan rawatan keadaan tertentu.

SEMESTER 6

Clinical Placement 2 (DPCP 4327)
Pelajar akan berlatih di jabatan pengimejan di hospital di bawah pengawasan langsung fisioterapi hospital dan pensyarah KPJUC. Pelajar akan mendapat pengalaman langsung dalam prosedur fisioterapi sambil terus mengembangkan kemahiran dan kompetensi yang diperlukan untuk bekerja di mana-mana jabatan fisioterapi.

Clinical Placement 3 (DPCP 43210)
Pelajar akan berlatih di jabatan pengimejan di hospital di bawah pengawasan langsung fisioterapi hospital dan pensyarah KPJUC. Pelajar akan mendapat pengalaman langsung dalam prosedur fisioterapi sambil terus mengembangkan kemahiran dan kompetensi yang diperlukan untuk bekerja di mana-mana jabatan fisioterapi.

× Whatsapp