KPM

KPT

POLITEKNIK

MARA

KVOKASIONAL
BELIA
UPU
JPA

1. UNIVERSITI PENYELIDIKAN: Universiti penyelidikan ialah universiti awam yang telah diiktiraf oleh Jemaah Menteri pada 11 Oktober 2006 untuk menjadi hab kecemerlangan pendidikan dan penyelidikan. Universiti penyelidikan terdiri daripada lima (5) buah universiti awam.   1. Universiti Malaya 2. Universiti Sains Malaysia 3. Universiti Kebangsaan Malaysia 4. Universiti Putra Malaysia

UM
AMBILAN
DEGREE
E-SYARAT
ASASI
USM
AMBILAN
DEGREE
E-SYARAT
SARJANA
UKM
AMBILAN
DEGREE
SARJANA
ASASI PINTAR
UPM
AMBILAN
DEGREE
PRA
SARJANA

2. UNIVERSITI KOMPREHENSIF: Universiti komprehensif ialah universiti awam yang yang berperanan sebagai pusat pengajian bagi program pra-siswazah, siswazah dan pasca siswazah dalam pelbagai bidang tanpa menfokuskan kepada sesuatu pengkhususan sahaja. 1. Universiti Teknologi Mara 2. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia 3. Universiti Malaysia Sabah 4. Universiti Malaysia Sarawak

UITM
CENTRE
DEGREE
E-SYARAT
PRA DIPLOMA
UIAM
ASASI
DEGREE
E-SYARAT
SARJANA
UMS
CENTRE
DEGREE
E-SYARAT
SARJANA
UNIMAS
CENTRE
DEGREE
SARJANA
PRA U

 

3. UNIVERSITI BERFOKUS: Universiti berfokus ialah universiti awam yang memberikan lebih tumpuan kepada bidang – bidang tertentu seperti teknikal, pendidikan, pengurusan dan pertahanan. Universiti Berfokus terdiri daripada 12 universiti iaitu :

Universiti Teknologi Malaysia  / Universiti Utara Malaysia / Universiti Pendidikan Sultan Idris / Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Universiti Teknikal Malaysia Melaka / Universiti Malaysia Perlis / Universiti Malaysia TerengganuUniversiti Malaysia Pahang  /  Universiti Sains Islam MalaysiaUniversiti Darul Iman MalaysiaUniversiti Malaysia KelantanUniversiti Pertahanan Nasional Malaysia  

Universiti berfokus ialah universiti awam yang memberikan lebih tumpuan kepada bidang – bidang tertentu seperti teknikal, pendidikan, pengurusan dan pertahanan. Antara ciri-ciri universiti berfokus ialah : Bidang pengajian berfokus Kemasukan kompetitif Pensyarah berkualiti Nisbah siswazah dan pasca siswazah 70 : 30

UTM
AMBILAN
DEGREE
DIPLOMA
ASASI