Main      Inventori Minat Kerjaya      Artistik (Artistic)
 

 
 
 ERINCIAN LANJUT 

Artisitik (A) 

Jenis Artistik ialah jenis individu yang mempunyai kebolehan artistik dan inovatif. Menghadapi persekitaran dengan kebolehan intuisi dan suka bekerja dalam situasi yang tidak atau kurang berstruktur. Digambarkan sebagai individu yang bersifat asli, tidak gemar berkawan dan bersifat kewanitaan Contoh pekerjaan: Penyair, Penyanyi, Pelukis, Pengarang, Arkitek.   === 

Pencipta ( Artistik )

 === "Kreatif , intuitif , sensitif, jelas, dan ekspresif. Mereka tidak berstruktur , asal, tak sesuai , dan inovatif. Mereka bergantung kepada perasaan, imaginasi, dan inspirasi. Mereka suka bekerja dengan idea-idea, abstrak , dan konsep. Mereka adalah spontan dan berfikiran terbuka.
 PEKERJAAN BERKAITAN

A: Artistic (Creators)[edit]

People who "are creative, intuitive, sensitive, articulate […], expressive, unstructured, original, nonconforming, and innovative [… who] rely on feelings, imagination […], inspiration [and…who] are spontaneous and open-minded." They prefer to "work with ideas, abstractions, and concepts." They also enjoy work that is "literary, verbal, visual, and aesthetic" and excel in "art, music, dance, drawing, painting, sculpting, drafting, writing, drama, communicating, design, fashion."[13][16] Sample majors and careers include:


 
 


 
 
 
 
 
 

 
 
6 Langkah 
Permohonan 
KPJUC
 
 
Dapatkan Maklumat
Mengenai KPJUC
 
 
 
 
ANDA PELAWAT KE
 
 

 
 
PELAWAT ONLINE
 

 

Jumlah Pelawat
Hit Counter
 

 

 

 

 


 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
===========================================================
   Hakcipta (c) Koleksiminda.com - Kami tidak bertanggungjawab di atas sebarang kerosakan dan 
kos yang ditanggung oleh pengguna laman ini. Kami mementingkan Privasi Data pemohon
===========================================================
SUBMIT YOUR WEB TO GOOGLE SEO NOW...