Utama      Inventori Minat Kerjaya      Investigatif (Investigative)
Dapatkan Info KPJ, Isi, Hantar
##formID2558d42ee4606798e303388cd0318010end##
MAKLUMAT SEGERA PENDIDIKAN
YA, saya mahukan maklumat <br>pendidikan tersebut. (Klik SUBMIT SEKARANG)
 


JAWAPAN SEGERA I-TEMUJANJI
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 PERINCIAN LANJUT 

Thinkers (Investigative) Investigatif (I) 

Jenis Investigatif ialah jenis individu yang mempunayi kemahiran saintifik dan matematik. Mengendalikan persekitarannya dengan menggunakan kecerdasan, memanipulasikan idea-idea, perkataan-perkataan dan lambang-lambang. Digambarkan sebagai individu yang mengelak daripada situasi sosial dan bersifat introvert. Contoh pekerjaan: Ahli Kaji Cuaca, Doktor Perubatan, Ahli fizik, Penyelidik Sains   === Pemikir ( Siasatan ) === " Intelek, introspektif , dan ingin tahu. Mereka ingin tahu, teratur, rasional, analitikal dan logik [...] ilmiah , saintifik , teknikal, atau perubatan [...] pembaca gemar. Mereka suka menyelesaikan masalah, melakukan eksperimen, dan menjalankan penyelidikan  "Intellectual, introspective, and inquisitive. They are curious, methodical, rational, analytical, and logical [...] scholarly, scientific, technical, or medical [...] avid readers. They like to solve problems, perform experiments, and conduct research."[10]
 PEKERJAAN BERKAITAN
 

I: Investigative (Thinkers)[edit]

People who are "intellectual, introspective, […] inquisitive […] curious, methodical, rational, analytical, and logical." They prefer "tasks that are scholarly, scientific, technical, or medical [… and] activities that involve thought, observation, investigation, exploration, and discovery […] They like to solve problems, perform experiments, and conduct research."[13] Sample majors and careers include:

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Langkah Permohonan 
KPJUC
 
 
Dapatkan Maklumat
Mengenai KPJUC
 
 
 
ANDA PELAWAT KE
 

 
PELAWAT ONLINE
 

 

 
 
=========================
   Hakcipta (c) Koleksiminda.com
Kami tidak bertanggungjawab di atas sebarang kerosakan dan 
kos yang ditanggung oleh pengguna laman ini. 
Kami mementingkan Privasi Data pemohon.