Main      Inventori Minat Kerjaya      Konvensional (Convensional)
 

Conventional (C)

Jenis personaliti Conventional ialah jenis individu yang suka bekerja dengan data dan nombor.Menghadapi persekitaran dengan memilih matlamat dan kegiatan yang direstui oleh masyarakat. Melakukan sesuatu secara terperinci, bersifat akur dan mengikut arahan.Digambarkan sebagai individu yang stereotaip dan tidak asli, sentiasa kemas,dan konservatif.Contoh pekerjaan Penyimpan Kira-kira, Guru Perdagangan, Akauntan, Jurutrengkas.   ===

Penganjur (Konvensional) ===

" Berhati-hati dan konservatif. Mereka adalah logik , cekap , teratur, dan teratur. Mereka adalah menyeluruh dan terperinci berorientasikan. Mereka nilai ketepatan dan kejituan . Mereka boleh dipercayai. Mereka menikmati tugas-tugas praktikal , ukuran kuantitatif, dan persekitaran berstruktur. Mereka mengikut peraturan      Organizers (Conventional) "Conscientious and conservative. They are logical, efficient, orderly, and organized. They are thorough and detail-oriented. They value precision and accuracy. They are reliable. They enjoy practical tasks, quantitative measurements, and structured environments. They follow the rules."[10]

C: Conventional (Organizers)[edit]

People who are "conscientious and conservative […] logical, efficient, orderly […], organized […], thorough, and detail-oriented." They are individuals who "value precision and accuracy." They excel in "practical tasks, quantitative measurements, and structured environments" and who "follow the rules." They prefer work that involves "accounting, statistics […], mathematics, numerical activities, and office settings.[13] Sample majors and careers include:


 
 
 
 
 
 
 

 
 
6 Langkah 
Permohonan 
KPJUC
 
 
Dapatkan Maklumat
Mengenai KPJUC
 
 
 
 
ANDA PELAWAT KE
 
 

 
 
PELAWAT ONLINE
 

 

Jumlah Pelawat
Hit Counter
 

 

 

 

 


 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
===========================================================
   Hakcipta (c) Koleksiminda.com - Kami tidak bertanggungjawab di atas sebarang kerosakan dan 
kos yang ditanggung oleh pengguna laman ini. Kami mementingkan Privasi Data pemohon
===========================================================
SUBMIT YOUR WEB TO GOOGLE SEO NOW...