Main      Inventori Minat Kerjaya      Sosial (Soaial)
 

 
Sosial (S) 
Jenis Personaliti Sosial ialah jenis yang suka bekerja dan berinteraksi dengan manusia. Mengendalikan persekitarannya dengan menggunakan kemahiran-kemahiran sosialnya dalam berkomunikasi. Digambarkan sebagai individu berimej positif mengenai dirinya, suka bersosial, gemar mengasuh, riang dan bertanggungjawab. Contoh pekerjaan: Ahli Sosiologi, Guru, Pegawai Perhubungan Awam, Kaunselor.   === 

Penolong (Sosial) === 

"Jenis , pemurah , bekerjasama , sabar, penyayang , membantu, empati , bijaksana , dan mesra . Mereka cemerlang dalam bersosial, membantu orang lain, dan pengajaran. Mereka suka tugas-tugas yang melibatkan kerja berpasukan, interaksi sosial, membina hubungan, dan pembaikan masyarakat.


S: Social (Helpers)[edit]

People who "are kind, generous, cooperative, patient, caring, helpful, empathetic, tactful, and friendly." They prefer tasks that involve "socializing, helping others, and teaching […] teamwork, social interaction, relationship building [… and] humanitarian, educational, philanthropic, interpersonal, and service-oriented."[13] Sample majors and careers include:


 
 
 
 
 
 
 

 
 
6 Langkah 
Permohonan 
KPJUC
 
 
Dapatkan Maklumat
Mengenai KPJUC
 
 
 
 
ANDA PELAWAT KE
 
 

 
 
PELAWAT ONLINE
 

 

Jumlah Pelawat
Hit Counter
 

 

 

 

 


 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
===========================================================
   Hakcipta (c) Koleksiminda.com - Kami tidak bertanggungjawab di atas sebarang kerosakan dan 
kos yang ditanggung oleh pengguna laman ini. Kami mementingkan Privasi Data pemohon
===========================================================
SUBMIT YOUR WEB TO GOOGLE SEO NOW...