Utama      Inventori Minat Kerjaya      Sosial (Soaial)
Dapatkan Info KPJ, Isi, Hantar
##formID2558d42ee4606798e303388cd0318010end##
MAKLUMAT SEGERA PENDIDIKAN
YA, saya mahukan maklumat <br>pendidikan tersebut. (Klik SUBMIT SEKARANG)
 


JAWAPAN SEGERA I-TEMUJANJI
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Sosial (S) 
Jenis Personaliti Sosial ialah jenis yang suka bekerja dan berinteraksi dengan manusia. Mengendalikan persekitarannya dengan menggunakan kemahiran-kemahiran sosialnya dalam berkomunikasi. Digambarkan sebagai individu berimej positif mengenai dirinya, suka bersosial, gemar mengasuh, riang dan bertanggungjawab. Contoh pekerjaan: Ahli Sosiologi, Guru, Pegawai Perhubungan Awam, Kaunselor.   === 

Penolong (Sosial) === 

"Jenis , pemurah , bekerjasama , sabar, penyayang , membantu, empati , bijaksana , dan mesra . Mereka cemerlang dalam bersosial, membantu orang lain, dan pengajaran. Mereka suka tugas-tugas yang melibatkan kerja berpasukan, interaksi sosial, membina hubungan, dan pembaikan masyarakat.


S: Social (Helpers)[edit]

People who "are kind, generous, cooperative, patient, caring, helpful, empathetic, tactful, and friendly." They prefer tasks that involve "socializing, helping others, and teaching […] teamwork, social interaction, relationship building [… and] humanitarian, educational, philanthropic, interpersonal, and service-oriented."[13] Sample majors and careers include:


 
 
 
 
 
 

 
6 Langkah Permohonan 
KPJUC
 
 
Dapatkan Maklumat
Mengenai KPJUC
 
 
 
ANDA PELAWAT KE
 

 
PELAWAT ONLINE
 

 

 
 
=========================
   Hakcipta (c) Koleksiminda.com
Kami tidak bertanggungjawab di atas sebarang kerosakan dan 
kos yang ditanggung oleh pengguna laman ini. 
Kami mementingkan Privasi Data pemohon.