PERINCIAN MAKSUD   
Menurut Holland (1973), 
tingkah laku vokasional mempunyai kaitan dengan interaksi anatara enam jenis personaliti, 

iaitu Realistik (R), Investigatif (I), Artistik (A), Sosial (S), Enterprising (E), Conventional (C).   

1. Realistik (R) (Do-ers - orang yang berusaha mengerjakan(realistik) Jenis personaliti realistik ialah individu yang mempunyai kemahiran atletik atau mekanikal. Individu ini menghadapiersekitaran secara konkrit dan fizikal. Digambarkan sebagai materialistik, stabil dari segi emosi, tidak bersifat sosial. Contoh pekerjaan: Jurutera Awam, Operator Mesin, Ahli ilmu Perkebunan, Tukang Kebun. Contoh pekerjaan: Jurutera Awam, Operator Mesin, Ahli ilmu Perkebunan, Tukang Kebun.   Profesion berikut, yang disenaraikan oleh satu jenis , boleh dikaitkan dengan jenis yang lain. === Orang yang berusaha mengerjakan ( realistik ) === "Bebas , stabil , berterusan, tulen , praktikal, dan berjimat cermat [...] tugas yang sentuhan, fizikal, sukan, atau mekanikal [...] yang di luar , dengan menggunakan alat-alat, mesin , berinteraksi dengan haiwan, dan bekerja dengan tangan mereka.

 PEKERJAAN YANG DI SENARAIKAN OLEH ONETONLINE