1 Subdomain Sikap: 

1 Subdomain Sikap: Ketentuan dalam membuat keputusan kerjaya 
Definisi operasional :ANDA dapat menentukan keputusan bidang pekerjaan 
yang akan diceburi.   

2 Subdomain Sikap: Penglibatan dalam membuat keputusan kerjaya 
Definisi operasional : ANDA ada melibatkan diri dalam membuat keputusan 
bidang pekerjaan.   

3 Subdomain Sikap : Kebebasan dalam membuat keputusan kerjaya 
Definisi operasional : ANDA mempunyai kebebasan dalam membuat pemilihan 
keputusan kerjaya masa depan mereka.   

4 Subdomain Sikap: Orientasi dalam membuat keputusan kerjaya 
Definisi operasional : ANDA dapat menyatakan orientasi, skop, ruang lingkup dan 
bidang kerjaya yang akan diceburi.   

5 Subdomain Sikap: Kompromi dalam membuat keputusan kerjaya 
Definisi operasional : ANDA dapat menyatakan kompromi, membuat pertimbangan 
dan boleh bertolak-ansur dalam membuat keputusan bidang pekerjaan.