YURAN PENGAJIAN

Berikut merupakan Yuran Pengajian mengikut program pengajian.Pelajar Tempatan  School of MedicineMaster of Otorhinolaryngology (Head and Neck Surgery) 4 tahun 200,000 Master of Radiology 4 tahun 250,000 Master of Paediatric 4 tahun 250,000 Master of Orthopedic 4 tahun 250,000 Master of General Surgery 4 tahun 250,000  School of PharmacyMSc. Pharmaceutical Technology 2 tahun 28,000 Master of Pharmacy 2 tahun 28,000Bachelor of Pharmacy (Hons) 4 tahun 120,00 Bachelor of Pharmaceutical Science with Health Sciences (Hons) 4 tahun 80,000Diploma In Pharmacy (Nilai campus) 3 tahun 51,888 –Diploma in Pharmacy (Penang campus) 3 tahun 51,888 – School of NursingDoctor of Philosophy in Nursing 2 tahun 40,000 Master of Nursing Science 2 tahun 28,000 Bachelor of Science in Nursing (Hons) 4 tahun 90,000Diploma In Nursing (Nilai campus) 3 tahun 52,850Diploma in Nursing (Johor Bahru campus) 3 tahun 46,200 –Advanced Diploma in Midwifery 1 tahun 20,000 –Advanced Diploma in Peri-Operative Nursing 1 tahun 20,000 –Professional Cert. In Education & Teaching for Nursing Professional 6 bulan 8,500 –Professional Cert. In Education & Teaching for Nursing Professional(JB campus) 6 bulan 8,500 –Professional Cert. In Critical Care Nursing 6 bulan 10,000 –Professional Cert. In Gerontology Nursing 6 bulan 8,300 –Certificate in Aged Health Carer 3 bulanCertificate in Renal Nursing (JB campus) 6 bulan 8,000Certificate in Orthopaedic Nursing (JB campus) 6 bulan 10,500Certificate in Orthopaedic Nursing(Penang campus) 6 bulan 10,500Certificate In Paediatric Nursing 6 bulan 8,000 Certificate In Renal Nursing 6 bulan 8,000  School of Health SciencesMaster of Physiotherapy 2 tahun 28,000 Master of Medical Imaging 2 tahun 28,000Bachelor of Physiotherapy (Hons) 4 years 80,000 115,000Diploma In Medical Imaging 3 tahun 45,000 –Diploma In Physiotherapy 3 tahun 50,568 –Diploma In Higher Education in Operating Department Practice(Liverpool John Moore University) (Penang campus) 3 tahun 55,500 –Certificate in Basic Patient Care Course for Healthcare Assistant 4 bulan 3,800 –Certificate in Dialysis Technician (Penang) 3 bulan 3,800  School of Business and ManagementDiploma In Health Information Management 3 tahun 45,000  School of Behavioral Science & HumanitiesFoundation of Science 1 tahun 15,000 Bachelor of Arts (Hons) Strategic & Corporate Communication 3 tahun 40,100 Senarai yuran akan dikemaskini dari semasa ke semasa. 

Yuran Pendaftaran

Yuran Pendaftaran sebanyak RM500.00 hendaklah dibuat SEBELUM Hari Pendaftaran.

 1. Bawa Slip/Bukti Pembayaran sekali dengan dokumen “checklist” sebagai bukti pembayaran. Yuran Pendaftaran dan Yuran Pengajian hendaklah dikreditkan terus ke akaun semasa KPJUC di bank-bank CIMB Berhad secara Bank Deraf.
 2. KPJUC tidak menerima bayaran melalui cek sama ada cek persendirian atau syarikat.
 3. Nama akaun : PUTERI NURSING COLLEGE SDN. BHD. Nombor akaun : 80-02306-141
 4. Yuran Pendaftaran tidak akan dikembalikan sekiranya mahasiswa/i menarik diri daripada meneruskan pengajian.

3.2 Yuran Pengajian

 1. Yuran Pengajian perlu dijelaskan sebelum setiap semester baru bermula.
 2. Bagi Yuran Pengajian mahasiswa/i perlu mengemukakan slip pembayaran dalam masa 3 hari selepas bayaran dibuat melalui faks, atau imbas-e-mel (scan e-mail) kepada acckpjic@gmail.com. Akaun mahasiswa/i hanya akan dikemaskini setelah bukti pembayaran ini diterima.
 3. Resit pembayaran dikeluarkan sekiranya bank deraf atau deposit telah dimasukkan ke akaun KPJUC dan atau slip pembayaran bank telah dikemukakan kepada Jabatan Kewangan. Sila simpan resit sepanjang tempoh pengajian sebagai bukti. Nama dan nombor akaun sama seperti di atas.

3.3 Polisi Bahagian Kewangan

a. Bagi bakal pemegang pinjaman PTPTN, mahasiswa/i akan diwajibkan untuk membuka akaun Bank Islam Malaysia Berhad dan sentiasa memastikannya aktif mengikut peraturan bank. Sebarang perubahan nombor akaun perlu dimaklumkan ke Jabatan Kewangan untuk mengelakkan sebarang masalah pembayaran kelak.

 • Pelajar perlu mengemaskini status penajaan/penganjuran pelajaran dengan mengemukakan surat tawaran daripada pihak penaja/penganjur kepada Jabatan Kewangan.
 • Bagi semua penajaan/penganjuran termasuk PTPTN yang telah dikreditkan ke akaun pelajar, sila lakukan segera pembayaran yuran dalam masa 14 hari bermula dari tarikh amaun dikreditkan oleh penganjur.
 • Mahasiswa/i hendaklah memberi kuasa kepada Bahagian Kewangan, KPJUC untuk mendebitkan akaun bank sekiranya bayaran telah diterima daripada pihak PTPTN.
 • Pelajar bertanggungjawab mengembalikan semula dengan segera apa jua pembayaran jika tidak layak untuk mendapatnya atau menolak tawaran penganjur. Kegagalan memulangkan bayaran seperti yang dikehendaki membolehkan pihak KPJUC mengambil tindakan ke atas pelajar atau penjamin.
 • Sekiranya mahasiswa/i mendapat tawaran dari PTPTN dan kemudian mendapat tajaan daripada pihak hospital (KPJ atau luar), amaun lebihan tidak akan dipulangkan kepada mahasiswa/i sebaliknya akan dipulangkan kepada PTPTN setelah mahasiswa/i telah tamat pengajian dan segala akaun telah dikemaskini dan bayaran telah diterima daripada pihak penganjur/penaja.
 • Kegagalan menjelaskan yuran boleh menghalang mahasiswa/i daripada menduduki peperiksaan di semester terbabit. Kesukaran lain termasuk digantung pengajian dan tindakan undang-undang.
 • Bayaran-bayaran lain yang tidak termasuk dalam yuran pengajian:
 • i-Yuran Student Activities : RM90.00 untuk sepanjang pengajian
 • ii-Menduduki semula peperiksaan : RM50.00 setiap modul
 • iii- Percetakan semula transkrip peperiksaan : RM50.00 setiap transkrip
 • iv-Pengesahan salinan transkrip : RM100.00
 • v-Percetakan semula resit pembayaran : RM5.00 setiap resit
 • vi-Yuran pengulangan semester : mengikut jumlah yuran semester terbabit
 • A. Tindakan yang akan dikenakan bagi yuran tertunggak;
 1. Ditahan daripada mengikuti kuliah/praktikal
 2. i Ditahan daripada membuat pendaftaran bagi modul yang baru
 3. Ditahan daripada menduduki peperiksaan
 4. Digantung pengajian atau diberhentikan pengajian
 5. Tindakan undang-undang

Sila sentiasa berhubung dengan pihak Finance Department untuk membuat bayaran ansuran.

PANDUAN RINGKAS CONTOH PENGIRAAN
YURAN PENGAJIAN DAN PINJAMAN PTPTN

CONTOH PENGIRAAN

DIPLOMA IN NURSING
YURAN RM 52,850.00
JIKA PTPTN BERI 85% DARI YURAN PENGAJIAN

RM 52,850 X 85% = RM 44922.50 PINJAMAN PTPTN

RM 52,850 – 44922.50 = RM 7,927.50  TANGGUNG SENDIRI
                                                             UTK 3 TAHUN/6 SEM

SATU SEMESTER = 7,927.50/6 = RM 1,321.25 
BOLEH BAYAR SATU SEMESTER SEKALI GUS SBLM EXAM

BULANAN = RM 1,321.25 / 6 BULAN = RM 220 SEBULAN

INI CONTOH.
ANDA BOLEH BERUNDING DENGAN BHG AKAUN KPJUC.

TERIMA KASIH