Diploma in Healthcare Management

Diploma Pengurusan Penjagaan Kesihatan kami adalah program selama 3 tahun dalam bidang pentadbiran penjagaan kesihatan dan hospital yang direka khas untuk melengkapi pelajar dengan kemahiran pentadbiran hospital yang relevan dan kukuh, kemahiran perniagaan, dan pengetahuan penjagaan kesihatan yang diperlukan untuk menguruskan hospital dan organisasi penjagaan kesihatan lain. Ia melatih pelajar untuk memastikan bahawa organisasi penjagaan kesihatan mereka mempunyai keupayaan perubatan, kewangan, dan operasi yang mencukupi untuk memenuhi keperluan pesakit. Kemahiran yang diajar untuk pengurusan penjagaan kesihatan termasuk perkhidmatan pelanggan dan pengurusan maklum balas, pentadbiran staf, jaminan kualiti perkhidmatan, serta kursus perniagaan berkaitan, kemahiran interpersonal, dan kepimpinan. Pelajar akan mendapat pengalaman berharga semasa menjalani latihan industri mereka untuk Diploma Pengurusan Penjagaan Kesihatan di Ibu Pejabat Korporat KPJ atau rangkaian 28 Hospital Pakar KPJ kami.

LALUAN KERJAYA

Sebagai graduan Diploma Pengurusan Penjagaan Kesihatan, anda akan mengawasi dan menguruskan elemen yang terlibat dalam sistem penjagaan kesihatan. Anda akan mempunyai peluang pekerjaan sama ada di Hospital Pakar KPJ atau organisasi lain dalam sektor berkaitan seperti Hospital Swasta atau Awam, Klinik, Jabatan Kesihatan Awam, Pusat Pemulihan, Organisasi Kesihatan Komuniti, Rumah Penjagaan, Organisasi Insurans Kesihatan, firma-firma Perundingan Penjagaan Kesihatan, Universiti dan Institusi Penyelidikan. Diploma dalam Pengurusan Penjagaan Kesihatan adalah permulaan yang hebat bagi kerjaya yang lebih bermakna dalam pengurusan institusi penjagaan kesihatan.

PERINCIAN PROGRAM

Kod : N/720/4/0126) (07/2024) (MQA/FA8975)
Tempoh Pengajian : Sepenuh Masa (3 Tahun/6 Semester)
Yuran Pengajian : RM35,000 (KPJU Nilai)
Kampus : KPJU Nilai
Pengambilan : Januari, Mac, Julai dan September

BIASISWA

KPJ menyediakan pelbagai peluang biasiswa, termasuk Biasiswa berdasarkan kecemerlangan dan Dermasiswa berdasarkan keperluan kewangan, menekankan komitmen kami untuk membimbing generasi akan datang pemimpin dan profesional penjagaan kesihatan. Banyak pelajar mungkin mendapati diri mereka terlepas dari yuran dan fi bagi tempoh pengajian mereka kerana sokongan bersama PTPTN dan biasiswa kami. Bilik hostel tersedia untuk tempoh pengajian tiga tahun penuh, tetapi kos yang terlibat tidak termasuk dalam jumlah kos yuran dan fi.

SYARAT KELAYAKAN (WARGANEGARA)

Lulus SPM atau setara (3 kredit)

  • Kredit dalam sebarang subjek Matematik ATAU Sains
  • Kredit dalam 2 subjek lain
  • Lulus dalam Bahasa Melayu
  • Lulus dalam Bahasa Inggeris

ATAU

  • Sijil berkaitan Sains Kesihatan dengan CGPA ≥ 2.50

* Kredit SPM = Gred C dan ke atas
* Lulus SPM = Gred E dan ke atas
* Subjek Sains termasuk Sains, Sains Gunaan, Fizik, Kimia dan Biologi
* Subjek Matematik termasuk Matematik Asas, Matematik Tambahan dan Matematik Moden
* Setara = Merujuk kepada kelayakan akademik luar negara yang diperoleh setaraf dengan SPM yang diluluskan oleh MQA

BUTIRAN PROGRAM
SEMESTER 1

Principles of Management (BMGT4013)
Mata pelajaran ini memperkenalkan pelajar kepada teori dan konsep-konsep amalan pengurusan dalam organisasi penjagaan kesihatan. Ia membincangkan elemen-elemen utama dalam pengurusan bagi memenuhi perkembangan pesat industri penjagaan kesihatan. Ia juga merangkumi empat prinsip pengurusan asas iaitu perancangan, pengorganisasian, kepimpinan, dan pengawalan.

Basic Psychology (HPYC4013)
Kursus ini menekankan kepentingan memahami konsep psikologi yang relevan dan aplikasinya dalam membuat keputusan.

Principles of Health Care (BHCM4013)
Mata pelajaran ini memberi pelajar pengetahuan yang diperlukan untuk membuat perubahan tingkah laku kesihatan sepanjang hayat dan menjadi pengguna maklumat kesihatan yang bijak. Ia merangkumi topik kesihatan yang merupakan kebimbangan utama serta menekankan maklumat kesihatan yang penting untuk membangunkan pemahaman menyeluruh mengenai penggalakan kesihatan dan pencegahan penyakit.

Intro to Human Anatomy & Physiology (ABMS4014)
Kajian anatomi dan fisiologi akan memperkenalkan pelajar kepada struktur dan fungsi tubuh manusia. Anatomi menggambarkan struktur badan manakala fisiologi mengkaji fungsi setiap struktur, secara individu dan dalam kombinasi dengan struktur lain. Kursus ini juga bertujuan untuk mempelajari kosa kata terminologi perubatan yang berkaitan dengan sistem badan yang diperlukan untuk berkomunikasi dalam pejabat perubatan atau persekitaran hospital.

Pengajian Malaysia 2 (MPU2163)
Kursus ini bertujuan untuk menyampaikan pelbagai maklumat mengenai negara Malaysia kepada pelajar untuk menghasilkan warganegara yang setia kepada negara, cinta akan tanah air, berwawasan, bangga sebagai rakyat Malaysia, mampu menghadapi cabaran ke arah kesejahteraan hidup, dan dapat memperkenalkan Malaysia ke peringkat antarabangsa.

English for Academic Purpose 1 (ENG 2113)
Mata pelajaran ini bertujuan untuk melengkapi pelajar dengan kemahiran bahasa yang diperlukan untuk tujuan akademik. Ia merangkumi pelbagai aspek penulisan akademik, membaca, mendengar, dan berbicara untuk meningkatkan keupayaan pelajar dalam memahami dan menghasilkan teks akademik dengan berkesan. Topik mungkin termasuk penulisan esei, membaca secara kritikal, mengambil nota, dan kemahiran persembahan, yang direka khusus untuk memenuhi tuntutan persekitaran akademik.

SEMESTER 2

Basic Accounting (BBACC4013)
Kursus ini menekankan pada maklumat perakaunan dan meningkatkan pengetahuan pelajar untuk menyediakan dan menganalisis tiga penyata kewangan utama: penyata kedudukan kewangan (neraca), penyata pendapatan, dan penyata ekuiti pemilik. Mata pelajaran ini memperkenalkan kaedah-kaedah yang membentuk asas perakaunan dan membuat keputusan kewangan.

Organizational Behaviour (BMGT4023)
Mata pelajaran ini bertujuan untuk memberikan set kemahiran dan kebolehan teras dalam bidang teori organisasi dan pengurusan tingkah laku. Ia membangunkan keupayaan untuk mengurus, memotivasi, dan memimpin usaha manusia dalam mencapai matlamat dan objektif organisasi.

Intro to Hospital & Public Health Management (BHCM4043)
Mata pelajaran ini direka untuk membincangkan kepentingan strategik dan alat analisis pengurusan operasi dalam perniagaan penjagaan kesihatan. Ia memperkenalkan pelajar kepada konsep-konsep utama berkaitan pengurusan operasi perniagaan seperti rantaian bekalan dan pengurusan perubahan, pengurusan inventori dan bahan serta pengurusan projek.

Basic Communication (HELC4013)
Kursus ini akan memperkenalkan prinsip dan konsep komunikasi kepada pelajar, komunikasi perniagaan, audiens, mesej, komunikasi bukan lisan, struktur, dan persembahan, mengadakan mesyuarat & menjawab soalan, proses mencari kerja.

Decision Making (MPU2222)
Kursus ini memberikan pelajar pengetahuan asas tentang proses membuat keputusan dengan bijak dan cekap. Ini termasuk memberikan pelajar pemahaman tentang beberapa pendekatan pembuatan keputusan berdasarkan model-model pembuatan keputusan yang dipilih.

Aspek yang mempengaruhi pembuatan keputusan seperti nilai, keperluan, dan matlamat serta unsur ketidakpastian juga dibincangkan. Selain itu, agama dan faktor-faktor agama, pengalaman, persekitaran, kognitif, psikologi, etika, dan personaliti individu juga diambil kira dalam pembuatan keputusan.

English for Academic Purpose 2 (ENG 2123)
Kursus ini membina atas asas yang diletakkan dalam Bahasa Inggeris untuk Tujuan Akademik 1, dengan memperkukuhkan lagi kemahiran pelajar dalam Bahasa Inggeris akademik. Ia menyelami lebih mendalam ke dalam teknik penulisan yang lebih canggih, kemahiran penyelidikan, analisis kritikal, dan kemahiran persembahan lisan yang diperlukan untuk kejayaan akademik. Kursus ini mungkin merangkumi topik-topik lanjutan seperti argumentasi akademik, penulisan kertas penyelidikan, dan analisis wacana akademik.

SEMESTER 3

Health Education and Promotion (BHCM4033)
Mata pelajaran ini akan memberi pelajar pengetahuan mengenai asas penggalakan dan pendidikan kesihatan. Ia juga akan memberi pelajar pengetahuan mengenai teknik/kaedah yang digunakan di negara ini serta negara lain dan bagaimana menilai keberkesanan program kesihatan.

Health Care Delivery System (BHCM4113)
Kursus ini memberi tumpuan kepada pelbagai topik yang berkaitan dengan penghantaran perkhidmatan penjagaan kesihatan. Topik-topik termasuk perspektif pengurusan dalam pemasaran, kewangan, perkhidmatan kejururawatan, penjagaan ambulans, hospital, dan perkhidmatan pesakit.

Intro to Health Policy, Planning & Evaluation (BHCM4133)
Kursus ini akan memperkenalkan kepada pelajar dasar kesihatan, prinsip dan konsep perancangan, penilaian, dan tingkah laku organisasi kesihatan awam dan swasta di peringkat tempatan, negeri, dan kebangsaan.

Occupational Hazard & Safety in Health sector (BHRM4103)
Kursus ini akan mendedahkan pelajar untuk menyediakan diri dengan langkah-langkah keselamatan yang sesuai untuk penempatan mereka dalam pelbagai spesialisasi penjagaan kesihatan dalam industri penjagaan kesihatan.

English for Academic Purpose 3 (ENG 2233)
Kursus ini meneruskan pembangunan kemahiran Bahasa Inggeris akademik pelajar setelah menamatkan Bahasa Inggeris untuk Tujuan Akademik 2. Ia memberi tumpuan kepada pengukuhan kemahiran menulis akademik yang lebih mendalam, analisis kritis yang terperinci, penghasilan karya penyelidikan yang berkualiti, dan kemahiran berbicara di dalam persekitaran akademik. Topik-topik yang mungkin disentuh termasuklah pengembangan tesis, teknik penulisan kreatif, dan penggunaan bahasa yang tepat dalam konteks akademik yang berbeza.

Islam dan Masyarakat Malaysia (MPU2312)
Islam dan Masyarakat Malaysia (MPU2312) Matapelajaran ini mendedahkan kepada pelajar tentang konsep-konsep asas yang terdapat dalam Islam di mana ia penting untuk membentuk jatidiri yang kukuh. Topik ini juga akan menjelaskan tentang kepentingan agama dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk memandu manusia ke jalan yang diredhai oleh Allah. Selain daripada itu subjek ini juga akan menjelaskan penekanan yang diberikan oleh Islam terhadap beberapa perkara penting dalam kehidupan manusia termasuklah dalam aspek epistemologi dan aksiologi, kekeluargaan, kemasyarakatan, ekonomi dan salah faham terhadap Islam.

Co-curriculum (MPU2412)
Kursus ini bertujuan untuk memperkaya pengalaman pelajar di luar bilik darjah dengan melibatkan mereka dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum. Pelajar akan diberi peluang untuk menyertai pelbagai aktiviti seperti sukan, kebudayaan, kesukarelawanan, dan kepimpinan. Tujuannya adalah untuk memperkukuhkan pembangunan holistik pelajar dalam bidang fizikal, sosial, emosi, dan kepimpinan, serta membentuk nilai-nilai murni dan sikap positif.

SEMESTER 4

Health Human Resource Management (BHRM4813)
Kursus ini menawarkan integrasi terkini dalam pengurusan sumber manusia secara teori dan berasaskan bukti dalam organisasi penjagaan kesihatan. Fokus kursus adalah pada kepimpinan proses pengurusan sumber manusia yang transformatif oleh pengurus baris dalam sistem organisasi kompleks dan adaptif. Pelajar juga akan mengambil bahagian dalam aktiviti pembangunan kerjaya termasuk tugasan penulisan reflektif, penyajian, dan penyediaan resume.

Supportive services (Labs, CSSD, Dietary, Linen & Laundry) (BHCM4143)
Kursus ini mengenai perkhidmatan sokongan yang mempunyai kepentingan besar dalam meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan hospital. Ia penting bagi pelajar untuk mempelajari cara untuk menyediakan perkhidmatan sokongan yang berkesan kepada pelanggan hospital dan untuk meningkatkan fungsi-fungsi hospital.

Interpersonal Skill (HELC4213)
Mata pelajaran ini akan merangkumi konsep-konsep kemahiran interpersonal yang sangat mungkin pelajar mempelajari tentang bagaimana untuk mendedahkan diri seperti cara untuk berkomunikasi secara berkesan, mengaut potensi sepenuhnya, mengurus perasaan yang tidak diingini, dan mengatasi halangan terhadap perkembangan diri.

Leadership (BMGT4103)
Mata pelajaran ini mengkaji kepimpinan dalam konteks peribadi dan profesional. Pelajar meneroka kualiti dan kemahiran kepimpinan serta peranan kepimpinan dalam skop tempatan dan global. Kemahiran keberkesanan peribadi dan interpersonal yang menyumbang kepada kepimpinan kontemporari. Ia juga memberi pelajar dalam jawatan kepimpinan dengan wawasan, kesedaran, dan teknik untuk memimpin dengan lebih berkesan, mempengaruhi orang lain, dan menjadi model peranan yang memberi inspirasi.

Health Informatics (BHCM4923)
Mata pelajaran ini akan merangkumi pengetahuan menyeluruh dan maklumat praktikal mengenai aplikasi komputer dan sistem maklumat dalam penjagaan kesihatan. Ia juga membincangkan peranan informasi kesihatan dan teknologi yang berkaitan dalam amalan klinikal dan merangkumi kemahiran membuat keputusan perubatan yang diperlukan serta konsep Biokomputasi.

Biostatistics (AQMT4213)
Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep-konsep asas statistik dan menjelaskan bagaimana konsep-konsep ini digunakan dalam membuat inferens dari data eksperimen yang akan digunakan dalam bidang perubatan dan kesihatan berkaitan. Pelbagai kaedah analisis akan diperkenalkan.

SEMESTER 5

Public Health Programme (Services) (BHCM4123)
Kursus ini penting bagi pelajar untuk mempelajari tentang program kesihatan awam dan juga mendidik diri mereka sendiri tentang tingkah laku kesihatan dan risiko yang berkaitan yang boleh membawa kepada penyakit tertentu serta meningkatkan kesedaran mereka tentang isu kesihatan yang berkaitan, AIDS, kanser, dan persekitaran bukan tembakau.

Basic Health Financing and Economy (BACC4823)
Mata pelajaran ini memperkenalkan pelajar kepada gambaran keseluruhan sistem penjagaan kesihatan dan kaedah pembiayaannya, kekuatan dan kelemahan sistem penjagaan kesihatan awam, dan pendekatan untuk penyelesaian masalah kewangan. Kos penjagaan kesihatan dan pembiayaan kedua-dua sektor awam dan swasta juga diungkapkan.

Crisis Management in Health (BFIN4103)
Kursus ini membincangkan bagaimana masyarakat hari ini memerlukan individu yang dilatih dalam pengurusan krisis yang akan mengurus sistem penjagaan kesihatan dan dapat mengurus krisis kesihatan, apabila diperlukan. Mereka akan mengamalkan prinsip pencegahan dan kesedaran yang berterusan serta menunjukkan kebolehan organisasi yang cemerlang.

Introduction to Research Methodology (HRSM4253)
Pengenalan kepada kursus ini adalah untuk memberikan pelajar kemahiran teori dan praktikal untuk menjalankan, menganalisis, dan menyampaikan secara bertulis tugas eksperimen dalam bidang penyelidikan kesihatan dan saintifik serta memberikan wawasan dan pemahaman tentang metodologi penyelidikan.

Group Project And Case Study II (BHCM4623)
Kursus ini terdiri daripada projek pembelajaran perkhidmatan tiga kredit berkaitan dengan bidang pengurusan penjagaan kesihatan. Praktikum memerlukan pasukan pelajar untuk menyelesaikan pengalaman pembelajaran perkhidmatan dengan agensi atau organisasi kesihatan masyarakat tempatan. Pelajar dan rakan komuniti akan secara kolaboratif menentukan projek dan menyelesaikan aktiviti-aktiviti yang diperlukan. Penghantaran akan termasuk tugasan bertulis dan laporan, jurnal aktiviti harian dan mingguan. Pelajar dikehendaki memahami persekitaran dalaman dan luaran yang mempengaruhi organisasi penjagaan kesihatan: Jabatan Pentadbiran, Bil dan Inventori, dan Penyelenggaraan Hospital.

SEMESTER 6

Role of Other Government Agencies & NGO’s(Services) (BHCM4413)
Kursus ini menawarkan gambaran semasa dan sejarah sistem penjagaan kesihatan dan butiran tentang peranan penyedia penjagaan kesihatan dalam sektor awam dan swasta serta pengaruh mereka dalam membentuk perkhidmatan kesihatan luar bandar dan bandar Malaysia. Kursus ini juga menekankan tentang dasar, perkhidmatan, dan sistem penjagaan kesihatan.

Continuous Quality Improvement (BBIS4143)
Mata pelajaran ini memberi tumpuan kepada CQI sebagai pendekatan pengurusan kualiti yang membina atas kaedah jaminan kualiti tradisional dengan menekankan organisasi dan sistem. Ia menekankan pertumbuhan pesat dan penyebaran organisasi penjagaan yang diurus telah menyebabkan banyak agensi kesihatan awam, pembekal, majikan, dan pengguna meragui kualiti penjagaan kesihatan dan akibatnya terhadap keselamatan pesakit.

Medical Ethics and Law (BLAW4813)
Kursus ini akan memperkenalkan kepada pelajar hubungan undang-undang antara doktor dan pesakit, perjanjian kontrak, tanggungjawab profesional, kelalaian perubatan, tindakan amalan perubatan, persetujuan yang diberi secara maklumat, dan isu etika dan etiket. Penekanan diberikan kepada istilah undang-undang, sikap profesional, dan prinsip-prinsip serta konsep-konsep asas etika dan undang-undang yang terlibat dalam menyediakan perkhidmatan perubatan.

Group Project And Case Study I (BHCM4613)
Praktikum ini merupakan perkongsian tiga hala di antara pelajar, sekolah perniagaan dan pengurusan, dan Jabatan Kesihatan Daerah / Klinik Kesihatan di mana praktikum berlaku di bawah penyelia tapak. Praktikum ini adalah pengalaman amalan yang dirancang, diselia, dan dinilai dalam dasar kesihatan yang bertujuan untuk memberi pelajar peluang untuk mensintesis, mengintegrasikan, dan mengaplikasikan kemahiran praktikal, pengetahuan, dan latihan yang dipelajari melalui kursus, untuk mendapatkan pengalaman profesional dalam persekitaran kerja kesihatan awam profesional, dan untuk bekerja pada projek amalan kesihatan awam yang menjadi minat tertentu. Praktikum ini berfungsi sebagai langkah penting pertama dalam kerjaya kesihatan awam, memberikan pengenalan kepada kemahiran praktikal dan pengalaman yang diperlukan untuk kerjaya yang produktif dan memuaskan.

× Whatsapp