Diploma in Operating Room Assistant

Diploma Pengendali Bilik Operasi merupakan program tempatan yang bertujuan untuk menghasilkan Pengendali Bilik Operasi yang berkelayakan. Diploma Pengendali Bilik Operasi sebelum ini dikenali sebagai Diploma dalam Amalan Jabatan Operasi telah menghasilkan lebih daripada 100 calon, yang bekerja bersama jururawat, pakar bedah, dan ahli anestesiologi. Program ini telah dipulihkan jenamanya untuk memenuhi permintaan pasaran. Kandungannya dikaji semula untuk memenuhi versi MQF 2, dalam menyediakan graduan untuk menjadi Pengendali Bilik Operasi. Diploma Pengendali Bilik Operasi adalah amalan penting dalam pasukan penjagaan kesihatan yang memberikan penjagaan pakar sebelum pembedahan kepada pesakit sebagai sokongan kepada profesion pakar bedah dan anestesiologi. Mereka terlibat dalam menilai, memberikan, dan menilai anestesia, pembedahan, dan pemulihan pesakit. Kursus ini sejajar dengan aspirasi Kementerian Kesihatan Malaysia ke arah kesihatan untuk semua dengan usaha bersama KPJ Healthcare Berhad. Tempoh program ini adalah selama 3 tahun.

LALUAN KERJAYA

Latihan di bilik operasi membuka pelbagai pilihan pekerjaan dalam industri kesihatan. Pengendali Jabatan Operasi adalah penting untuk operasi yang cekap kerana mereka menyokong pakar bedah dan ahli anestesiologi semasa pembedahan. Sebagai alternatif, peluang wujud dalam sektor kesihatan bagi individu untuk berjaya sebagai wakil jualan pembedahan, dengan fokus pada pemasaran dan pengedaran instrumen pembedahan dan peralatan di dalam bilik operasi dan bidang-bidang khusus pembedahan yang berkaitan. Satu lagi laluan yang memuaskan adalah dalam bidang akademik dan pengajaran, di mana individu yang mahir boleh bertindak sebagai Pencetus, membantu pelajar dengan tugasan klinikal mereka dan memberikan arahan dan bantuan.

PERINCIAN PROGRAM

Kod : (N/722/4/0048)  (12/2025) (PA 13828)
Tempoh Pengajian : Sepenuh Masa (3 Tahun/6 Semester)
Yuran Pengajian : RM48,000
Kampus : KPJU Nilai
Pengambilan : Januari, Mac, Julai dan September

BIASISWA

KPJ menyediakan pelbagai peluang biasiswa, termasuk Biasiswa berdasarkan prestasi dan Dermasiswa berdasarkan keperluan kewangan, menekankan komitmen kami untuk memupuk generasi masa depan pemimpin dan profesional kesihatan. Banyak pelajar mungkin mendapati diri mereka terlepas dari yuran dan fi untuk tempoh karier akademik mereka berkat sokongan bersama PTPTN dan biasiswa kami. Bilik hostel tersedia untuk tempoh pengajian tiga tahun penuh, tetapi kos yang terlibat tidak termasuk dalam jumlah keseluruhan yuran dan fi.

SYARAT KELAYAKAN (WARGANEGARA)

Lulus SPM atau setara (3 kredit)

  • Kredit dalam Bahasa Melayu
  • Kredit dalam sebarang subjek Sains
  • Kredit dalam 1 subjek lain
  • Lulus dalam sebarang subjek Matematik
  • Lulus dalam Bahasa Inggeris

* Kredit SPM = Gred C dan ke atas
* Lulus SPM = Gred E dan ke atas
* Subjek Sains termasuk Sains, Sains Gunaan, Fizik, Kimia dan Biologi
* Subjek Matematik termasuk Matematik Asas, Matematik Tambahan dan Matematik Moden
* Setara = Merujuk kepada kelayakan akademik luar negara yang diperoleh setaraf dengan SPM yang diluluskan oleh MQA

BUTIRAN PROGRAM
SEMESTER 1

Introduction Operating Department Practice (ODIN4112)
Modul ini bertujuan untuk memberikan pengenalan yang luas kepada konsep amalan jabatan operasi: peranan dan kecekapan Pengamal Jabatan Operasi, pengurusan fasiliti penjagaan kesihatan dan perkembangan peribadi dan profesional mereka.

Basic Care of Surgical Patient (ODBC41123)
Modul ini bertujuan untuk memberikan pengenalan yang luas kepada konsep penjagaan asas pesakit pembedahan: peranan dan kecekapan Pengamal Jabatan Operasi, pengurusan fasiliti penjagaan kesihatan dan perkembangan peribadi dan profesional mereka.

Physical Enviornment & Safety (ODPS4114)
Modul ini bertujuan untuk memberikan pengenalan yang luas kepada konsep amalan jabatan operasi: peranan dan kecekapan Pengamal Jabatan Operasi, pengurusan fasiliti penjagaan kesihatan dan perkembangan peribadi dan profesional mereka.

Asepsis (ODAS4113)
Modul ini bertujuan untuk memberikan pengenalan yang luas kepada konsep amalan jabatan operasi: peranan dan kecekapan Pengamal Jabatan Operasi, pengurusan fasiliti penjagaan kesihatan dan perkembangan peribadi dan profesional mereka.

Instrument, Equipment and supplies (ODIE4113)
Modul ini bertujuan untuk memberikan pengenalan yang luas kepada konsep amalan jabatan operasi: peranan dan kecekapan Pengamal Jabatan Operasi, pengurusan fasiliti penjagaan kesihatan dan perkembangan peribadi dan profesional mereka.

English for Professional Communication 1 (ENG1012)
Kursus ini direka untuk membangunkan kemahiran komunikasi profesional pelajar dalam Bahasa Inggeris. Ia merangkumi pelbagai aspek komunikasi lisan dan tulisan yang diperlukan dalam konteks profesional. Topik yang dibincangkan termasuk penulisan e-mel, laporan, memo, serta kemahiran berunding dan membuat pembentangan. Kursus ini juga menekankan pentingnya etika komunikasi dan kesedaran budaya dalam persekitaran profesional.

Pengajian Malaysia 2 (MPU2163)
Kursus ini dibentuk untuk membekalkan pelbagai maklumat berkenaan negara Malaysia kepada pelajar untuk melahirkan warganegara yang setia pada negara, cinta akan tanah air, berwawasan, bangga sebagai rakyat Malaysia, mampu menghadapi cabaran ke arah kesejahteraan hidup dan dapat memperkenalkan Malaysia ke peringkat antarabangsa.

SEMESTER 2

Clinical Practice 1
Kursus ini memberikan pelajar pengalaman praktikal dalam persekitaran klinikal. Pelajar akan belajar dan mengaplikasikan kemahiran klinikal asas yang penting dalam bidang kesihatan. Ini termasuk pemerhatian, diagnosis, rawatan awal, dan pemantauan pesakit. Pelajar juga akan berinteraksi dengan pesakit dan profesional kesihatan lain, membangun kemahiran komunikasi dan kerjasama yang kritikal. Kursus ini bertujuan untuk membina asas pengetahuan praktikal yang diperlukan untuk latihan klinikal lanjutan.

SEMESTER 3

General patients Care and safety (ODCS4213)
Modul ini akan membolehkan pelajar memahami penjagaan rutin pra-operasi untuk pesakit; mengambil langkah pencegahan yang sesuai untuk mengelakkan komplikasi semasa penjagaan intra-operasi dan penjagaan pasca-operasi serta melaksanakan prosedur yang betul untuk tanda-tanda vital, kateterisasi urin, dan persiapan kulit berdasarkan keperluan di jabatan operasi.

English for Professional Communication 2 (ENG2022)
Kursus ini merupakan kesinambungan dari Bahasa Inggeris untuk Komunikasi Profesional 1. Ia bertujuan untuk memperdalam kemahiran komunikasi profesional pelajar dalam Bahasa Inggeris. Topik yang dibincangkan termasuk komunikasi antara budaya, teknik penyampaian yang lebih maju, penulisan laporan yang kompleks, pengurusan mesyuarat, dan kemahiran berunding dalam konteks profesional. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada pengembangan kemahiran analitikal dan kritikal yang diperlukan untuk komunikasi berkesan dalam persekitaran kerja yang pelbagai.

Human Anatomy and Physiology (ODP4213)
Modul ini akan membolehkan pelajar memahami penjagaan rutin pra-operasi untuk pesakit; mengambil langkah pencegahan yang sesuai untuk mengelakkan komplikasi semasa penjagaan intra-operasi dan penjagaan pasca-operasi serta melaksanakan prosedur yang betul untuk tanda-tanda vital, kateterisasi urin, dan persiapan kulit berdasarkan keperluan di jabatan operasi.

Islam dan Masyarakat (MPU2322)
Matapelajaran ini mendedahkan kepada pelajar tentang konsep-konsep asas yang terdapat dalam Islam yang penting untuk membentuk jati diri yang kukuh. Topik ini juga akan menjelaskan tentang kepentingan agama dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk memandu manusia ke jalan yang diredhai oleh Allah. Selain daripada itu, subjek ini juga akan menjelaskan penekanan yang diberikan oleh Islam terhadap beberapa perkara penting dalam kehidupan manusia termasuklah dalam aspek epistemologi dan aksiologi, kekeluargaan, kemasyarakatan, ekonomi, dan salah faham terhadap Islam.

Evidence Based Practice (ODEB4212)
Modul ini akan membolehkan pelajar memahami penjagaan rutin pra-operasi untuk pesakit; mengambil langkah pencegahan yang sesuai untuk mengelakkan komplikasi semasa penjagaan intra-operasi dan penjagaan pasca-operasi serta melaksanakan prosedur yang betul untuk tanda-tanda vital, kateterisasi urin, dan persiapan kulit berdasarkan keperluan di jabatan operasi.

Decision Making Skills (MPU2222)
Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas mengenai proses kemahiran membuat keputusan dan tingkah laku secara bijaksana dan efisien. Ini termasuk memberi pemahaman kepada pelajar tentang beberapa pendekatan membuat keputusan berdasarkan model membuat keputusan yang dipilih. Aspek yang mempengaruhi pembuatan keputusan seperti nilai, keperluan, dan matlamat serta elemen ketidakpastian juga dibincangkan. Selain itu, faktor agama dan keagamaan, pengalaman, persekitaran, kognitif, psikologi, etika, dan personaliti individu juga diambil kira dalam pembuatan keputusan.

Surgical Procedures 1 (ODSP4213)
Modul ini akan membolehkan pelajar memahami penjagaan rutin pra-operasi untuk pesakit; mengambil langkah pencegahan yang sesuai untuk mengelakkan komplikasi semasa penjagaan intra-operasi dan penjagaan pasca-operasi serta melaksanakan prosedur yang betul untuk tanda-tanda vital, kateterisasi urin, dan persiapan kulit berdasarkan keperluan di jabatan operasi.

SEMESTER 4

Clinical Practice 2 (ODCP4222)
Kursus ini adalah lanjutan dari Clinical Practice 1 dan memberikan pelajar pengalaman praktikal yang lebih mendalam dalam persekitaran klinikal. Pelajar akan mengembangkan kemahiran klinikal yang lebih maju, termasuk diagnosis yang lebih kompleks, perancangan rawatan, dan pelaksanaan prosedur klinikal. Mereka juga akan mempunyai peluang untuk bekerja lebih rapat dengan pesakit dan profesional kesihatan lain, membina kemahiran komunikasi dan kerjasama yang lebih baik. Kursus ini bertujuan untuk memperkukuhkan pengetahuan praktikal dan menyediakan pelajar untuk situasi klinikal yang lebih mencabar.

SEMESTER 5

Surgical Pharmacology and Anaesthesia (ODP4313)
Modul ini akan membolehkan pelajar memiliki pengetahuan mengenai ubat-ubatan biasa yang digunakan di jabatan operasi; mengenal pasti indikasi dan kontraindikasi untuk Anestesia Am, Blok Pemacu Saraf, dan anestesia bukan tradisional untuk pesakit yang menjalani pembedahan untuk mengelakkan komplikasi dan memastikan pengiraan dos ubat yang tepat dalam penyediaan ubat kepada pesakit.

Fundamentals of Research (ODFR4313)
Modul ini akan membolehkan pelajar memiliki pengetahuan mengenai ubat-ubatan biasa yang digunakan di jabatan operasi; mengenal pasti indikasi dan kontraindikasi untuk Anestesia Am, Blok Pemacu Saraf, dan anestesia bukan tradisional untuk pesakit yang menjalani pembedahan untuk mengelakkan komplikasi dan memastikan pengiraan dos ubat yang tepat dalam penyediaan ubat kepada pesakit.

Healthcare Management (ODHM4313)
Modul ini akan membolehkan pelajar memiliki pengetahuan mengenai ubat-ubatan biasa yang digunakan di jabatan operasi; mengenal pasti indikasi dan kontraindikasi untuk Anestesia Am, Blok Pemacu Saraf, dan anestesia bukan tradisional untuk pesakit yang menjalani pembedahan untuk mengelakkan komplikasi dan memastikan pengiraan dos ubat yang tepat dalam penyediaan ubat kepada pesakit.

English for Professional Communication 3 (ENG3032)
Kursus ini adalah kesinambungan dari Bahasa Inggeris untuk Komunikasi Profesional 2. Ia bertujuan untuk meningkatkan lagi kemahiran komunikasi profesional pelajar dalam Bahasa Inggeris. Topik yang dibincangkan termasuk komunikasi perniagaan antarabangsa, penyampaian dan penulisan laporan yang lebih kompleks, strategi rundingan lanjutan, dan pengurusan konflik dalam konteks profesional. Kursus ini juga memberi penekanan kepada pengembangan kemahiran analitikal, kritikal, dan penyelesaian masalah yang diperlukan untuk komunikasi yang berkesan dalam persekitaran kerja yang pelbagai dan dinamik.

Community Service (MPU2412)
Kursus ini bertujuan untuk memberikan pelajar peluang untuk terlibat dalam aktiviti khidmat masyarakat yang bermanfaat. Pelajar akan mengambil bahagian dalam projek-projek yang dirancang untuk memberi sumbangan kepada komuniti, seperti program kesedaran kesihatan, bantuan kepada golongan kurang bernasib baik, atau usaha pemuliharaan alam sekitar. Melalui kursus ini, pelajar akan belajar tentang tanggungjawab sosial, kerjasama dalam kumpulan, dan kemahiran organisasi. Pengalaman ini juga bertujuan untuk mengembangkan empati dan semangat kesukarelawanan di kalangan pelajar, serta mengukuhkan hubungan antara institusi pendidikan dan komuniti setempat.

Surgical Procedures 2 (ODSP4313)
Modul ini akan membolehkan pelajar memiliki pengetahuan mengenai ubat-ubatan biasa yang digunakan di jabatan operasi; mengenal pasti indikasi dan kontraindikasi untuk Anestesia Am, Blok Pemacu Saraf, dan anestesia bukan tradisional untuk pesakit yang menjalani pembedahan untuk mengelakkan komplikasi dan memastikan pengiraan dos ubat yang tepat dalam penyediaan ubat kepada pesakit.

SEMESTER 6

Clinical Practice 3 (ODCP4213)
Kursus ini merupakan lanjutan daripada Clinical Practice 2 dan memberi peluang kepada pelajar untuk mengembangkan kemahiran klinikal mereka dalam persekitaran praktikal yang lebih mencabar. Pelajar akan terlibat dalam diagnosis dan rawatan pesakit dengan keadaan yang lebih kompleks, serta menghadapi situasi darurat yang mungkin berlaku dalam pengamalan klinikal. Selain itu, mereka akan memperdalam pemahaman mereka tentang etika profesional, keselamatan pesakit, dan pelbagai aspek praktik klinikal. Kursus ini dirancang untuk mempersiapkan pelajar bagi peranan yang lebih bertanggungjawab dalam penjagaan kesihatan masyarakat.

× Whatsapp