Perancangan Pemilihan Pakej Akademik berasaskan Keputusan Holland-1 (Hol1) . Maksud Hol1 ialah Kod Tiga Mata Holland anda yang pertama (contoh ASK (A=Artistik)

JIKA KEPUTUSAN HOLLAND-1 ANDA ……

A (Artistik)

Ciri-ciri Orang Artistik (A)

 • memiliki kebolehan kesenian,
 • sangat kreatif dan berinovasi
 • kebolehan intusi dimana suka bekerja di dalam situasi tidak atau kurang berstruktur
 • Dalam ertika “bebas” kerana tidak minat dan tidak suka bekerja di dalam keadaan yang rutin atau berulang-ulang
 • Sentiasa menggunakan daya imiginasi dan daya kreativiti
 • mempunyai kebolehan artistik dan inovatif
 • individu yang bersifat asli, tidak suka berkawan dan bersifat kewanitaan
 • “Kreatif, intuitif, sensitif, jelas, dan ekspresif
 • Mereka bergantung kepada perasaan, imaginasi, dan inspirasi
 • Mereka suka bekerja dengan idea- idea, abstrak, dan konsep
 • Mereka adalah spontan dan berfikir terbuka.
 • Pencipta (Artistik) “Kreatif, intuitif, sensitif, mengungkapkan, dan ekspresif
 • Mereka tidak berstruktur, asli, tidak sesuai dan inovatif
 • Mereka bergantung kepada perasaan, imaginasi, dan inspirasi Mereka suka bekerja dengan idea, abstrak, dan konsep-minded.

Jenis Kerjaya (lihat lanjut di sini)

“Mereka bergantung kepada perasaan, imaginasi, dan inspirasi Mereka suka bekerja dengan idea, abstrak, dan berfikiran terbuka”

Contoh jurusan dan kerjaya termasuk:

PAKEJ YANG SESUAI ADALAH

PS/ anda boleh juga menggabungkan Kod Hol2 anda dengan Kod Hol1 anda untuk melihat bidang yang lebih luas dalam pemilihan laluan akademik dan perancangan kerjaya masa depan yang SESUAI dengan jiwa anda.

Jika anda menggabungkan Hol1 anda (A) dengan Hol2 anda (Contoh S) maka anda boleh juga melihat apa yang sesuai untuk anda dalam Hold 2 (Sosial) dari segi pemilihan Pakej dan Jenis Kerjaya.