Perancangan Pemilihan Pakej Akademik berasaskan Keputusan Holland-1 (Hol1) . Maksud Hol1 ialah Kod Tiga Mata Holland anda yang pertama (contoh SKE (S=Sosial)

JIKA KEPUTUSAN HOLLAND-1 ANDA ……

S (Sosial)

Ciri-ciri Orang Sosial (S)

 • suka bekerja dan beinteraksi sesama manusia.
 • Suka memberitahu, menolong, melatih
 • memperkembang, mengubati dan membuat kerja-kerja kebajikan
 • Berkemahiran menggunakan tutur kata serta mahir dalam komunikasi
 • Mengendalikan lingkungannya dengan menggunakan kemahiran-kemahiran sosialnya dalam berkomunikasi
 • individu berimej positif tentang dirinya
 • suka bersosial, suka mengasuh
 • bersemangat dan bertanggungjawab. 
 • “Jenis, pemurah, bekerjasama, sabar, penyayang
 • membantu, empati, bijaksana, dan mesra.
 • Mereka cemerlang dalam bersosial, membantu orang lain,
 • mengajar
 • mereka suka tugas-tugas yang melibatkan kerja-kerja kerja, interaksi sosial, membina hubungan, dan memperbaiki masyarakat.
 • “Baik, murah hati, saling bekerjasama
 • sabar, peduli, membantu
 • empati, bijaksana, dan mesra
 • cemerlang dalam bersosial, membantu orang lain
 • kerja berpasukan
 • interaksi sosial
 • membangun hubungan
 • masyarakat.

Jenis Kerjaya (lihat lanjut di sini)

Mereka ini juga suka bekerja dan beinteraksi sesama manusia. Suka memberitahu, menolong, melatih, memperkembang, mengubati dan membuat kerja-kerja kebajikan untuk orang lain. Berkemahiran menggunakan tutur kata serta mahir dalam komunikasi dan mempunyai matlamat, terutamanya adalah membuat kebajikan.

Contoh jurusan dan kerjaya termasuk:

PAKEJ YANG SESUAI ADALAH

PS/ anda boleh juga menggabungkan Kod Hol2 anda dengan Kod Hol1 anda untuk melihat bidang yang lebih luas dalam pemilihan laluan akademik dan perancangan kerjaya masa depan yang SESUAI dengan jiwa anda.

Jika anda menggabungkan Hol1 anda (S) dengan Hol2 anda (Contoh A) maka anda boleh juga melihat apa yang sesuai untuk anda dalam Hold 2 (Artistik) dari segi pemilihan Pakej dan Jenis Kerjaya.