2.Perancangan Pemilihan Pakej Akademik berasaskan Keputusan Holland-1 (Hol1) . Maksud Hol1 ialah Kod Tiga Mata Holland anda yang pertama (contoh ISA) I=Investigatif

JIKA KEPUTUSAN HOLLAND-1 ANDA ……

I (Investigatif)

Ciri-ciri Orang Investigatif

 • berminat dengan pemerhatian
 • mempelajari
 • menyelidik
 • menganalisa
 • menilai
 • menyelesaikan masalah melalui penyelidikan
 • berkamahiran dalam bidang saintifik dan matematik
 • meminati kerjaya-kerjaya bercorak teknikal
 • Suka Penyelidikan
 • memanipulasikan idea-idea
 • kata-kata dan lambang-lambang
 • individu yang mengelak daripada situasi sosial dan mempunyai introvert
 • “Intelek, introspektif, dan ingin tahu
 • teratur
 • rasional
 • analitik dan logik
 • ilmiah,
 • saintifik,
 • teknikal, atau perubatan
 • Mereka suka menyelesaikan masalah
 • melakukan eksperimen, dan menjalankan penyelidikan
 • “Intelektual, introspektif, dan yang ingin tahu
 • risikan, dan logikal dan menjalankan penyelidikan.

Jenis Kerjaya ( Sila lihat perincian)

Orang yang lebih suka bekerja dengan “data”. Mereka suka “berfikir dan memerhati daripada bertindak, menyusun dan memahami maklumat daripada membujuk.” Mereka juga lebih suka “individu dan bukannya aktiviti berorientasikan orang.”

Contoh jurusan dan kerjaya termasuk:

PAKEJ YANG SESUAI ADALAH

PS/ anda boleh juga menggabungkan Kod Hol2 anda dengan Kod Hol1 anda untuk melihat bidang yang lebih luas dalam pemilihan laluan akademik dan perancangan kerjaya masa depan yang SESUAI dengan jiwa anda.

Jika anda menggabungkan Hol1 anda (I) dengan Hol2 anda (Contoh A) maka anda boleh juga melihat apa yang sesuai untuk anda dalam Hold 2 (Artistik) dari segi pemilihan Pakej dan Jenis Kerjaya.