1.Perancangan Pemilihan Pakej Akademik berasaskan Keputusan Holland-1 (Hol1) . Maksud Hol1 ialah Kod Tiga Mata Holland anda yang pertama (contoh RAI (R=Realistik)

JIKA KEPUTUSAN HOLLAND-1 ANDA ……

R (Realistik)

Ciri-ciri Orang Realistik (R)

 • orang yang berusaha mengerjakan(realistik)
 • kemahiran mekanikal
 • Bertindak secara konkrit dan fizikal
 • materialistik
 • stabil dari segi emosi
 • tidak bersifat sosial.
 • berterusan,
 • tulen
 • praktikal
 • berjimat cermat
 • sentuhan
 • fizikal
 • sukan atau mekanikal
 • Kerja luar
 • menggunakan alat-alat dan mesin
 • dan bekerja dengan tangan mereka.

Jenis Kerjaya (lihat lanjut di sini)

Akhirnya minat mereka cenderung menumpukan pada “bidang sains atau mekanikal dan bukannya budaya dan estetik.”

Contoh jurusan dan kerjaya termasuk:

PAKEJ YANG SESUAI ADALAH

PS/ anda boleh juga menggabungkan Kod Hol2 anda dengan Kod Hol1 anda untuk melihat bidang yang lebih luas dalam pemilihan laluan akademik dan perancangan kerjaya masa depan yang SESUAI dengan jiwa anda.

Jika anda menggabungkan Hol1 anda (R) dengan Hol2 anda (Contoh A) maka anda boleh juga melihat apa yang sesuai untuk anda dalam Hold 2 (Artistik) dari segi pemilihan Pakej dan Jenis Kerjaya.