Perancangan Pemilihan Pakej Akademik berasaskan Keputusan Holland-1 (Hol1) . Maksud Hol1 ialah Kod Tiga Mata Holland anda yang pertama (contoh KAS (K=Konvensional)

JIKA KEPUTUSAN HOLLAND-1 ANDA ……

K (Konvensional)

Ciri-ciri Orang Konvensional (K)

 • Suka bekerja dengan data dan nombor.
 • mempunyai kemahiran dalam bidang perkeranian
 • mempunyai kebolehan dam kemahiran dalam menggunakan nombor secara terperinci
 • bersifat akur dan mengikut arahan
 • Menghadapi persekitaranmengikut norma masyarakat
 • Stereotip dan tidak asli
 • sentiasa kemas dan konservatif
 • Berhati-hati dan konservatif
 • Logik, cekap, teratur, dan teratur
 • Nilai kesempurnaan dan kejujuran
 • Boleh dipercayai
 • Suka tugas tugas praktikal dan persekitaran berstruktur
 • Mereka mengikut peraturan

Jenis Kerjaya (lihat lanjut di sini)

Suka bekerja dengan data dan nombor. Mereka ini mempunyai kemahiran dalam bidang perkeranian serta mempunyai kebolehan dam kemahiran dalam menggunakan nombor dan melakukan sesuatu secara terperinci, bersifat akur dan mengikut arahan.

Contoh jurusan dan kerjaya termasuk:

PAKEJ YANG SESUAI ADALAH

PS/ anda boleh juga menggabungkan Kod Hol2 anda dengan Kod Hol1 anda untuk melihat bidang yang lebih luas dalam pemilihan laluan akademik dan perancangan kerjaya masa depan yang SESUAI dengan jiwa anda.

Jika anda menggabungkan Hol1 anda (K) dengan Hol2 anda (Contoh A) maka anda boleh juga melihat apa yang sesuai untuk anda dalam Hold 2 (Artistik) dari segi pemilihan Pakej dan Jenis Kerjaya.