Ujian Minat Kerjaya Riasec

Ujian minat kerjaya merupakan satu ukuran untuk mengenal pasti minat individu tentang sesuatu alat ukur untuk menegenal pasti minat individu tentang sesuatu aktiviti dalam pekerjaan-pekerjaan yang khusus berdasarkan persekitaran kerja. Selanjutnya…

Inventori Gaya Bercinta.

Setiap individu akan memperolehi skor dalam keenam-enam skala IGB. Skor tertinggi yang diperolehi dari keenam-enam skala IGB ini menunjukkan gaya percintaan yang dominan untuk diri anda. Bagi mereka yang baru bercinta, mungkin tidak memahaml dengan mendalam erti cinta. Apabila mereka terdengar atau terbaca perkataan ” cinta “, mereka akan berasa senang hati dan seronok. Tetapi apakah sebenarnya cinta? Selanjutnya 

Ujian Personaliti

ialah alat ukur khusus yang digunakan untuk menentukan sejauh mana seseorang itu mempunyai tret-tret atau ciri-ciri lain dengan mengukur sejauh mana samanya gerak balas yang diberi dengan kumpulan-kumpulan rujukan yang mempunyai tret-tret atau ciri-ciri berkenaan.

Ujian Inventori Kemahiran Kerjaya

Daripada hasil dapatan IKK, dapat mengukur tahap kematangan kerjaya murid merangkumi domain sikap dan domain kecekapan. Boleh menjelaskan rancangan kerjaya berdasarkan maklumat dalam pekerjaan, seterusnya dapat menentukan hala tuju kerjaya seperti keperluan pendidikan dan kemahiran yang diperlukan dalam sesuatu bidang pekerjaan. Selanjutnya   

Ujian Semakan Kendiri

adalah bertujuan untuk membolehkan inidividu menyemak diri sendiri dan menghasilkan maklumat dan pengetahuan tentang dirinya sendiri. Ia boleh memberi panduan untuk modifikasi pelabagai tingkahlaku dan tindakan untuk masa hadapan. Selanjutnya……………………………………

Inventori Gaya Bercinta.

Setiap individu akan memperolehi skor dalam keenam-enam skala IGB. Skor tertinggi yang diperolehi dari keenam-enam skala IGB ini menunjukkan gaya percintaan yang dominan untuk diri anda. Bagi mereka yang baru bercinta, mungkin tidak memahaml dengan mendalam erti cinta. Apabila mereka terdengar atau terbaca perkataan ” cinta “, mereka akan berasa senang hati dan seronok. Tetapi apakah sebenarnya cinta? Selanjutnya