Perancangan Pemilihan Pakej Akademik berasaskan Keputusan Holland-1 (Hol1) . Maksud Hol1 ialah Kod Tiga Mata Holland anda yang pertama (contoh ESA (E=Enterprise)

JIKA KEPUTUSAN HOLLAND-1 ANDA ……

E (Enterprise)

Ciri-ciri Orang Enterprise (E)

 • minat bekerja dan berinteraksi sesama manusia
 • Berminat dalam mempengaruhi, mengarah, memimpin dan menguruskan orang lain
 • juga mahir dalam memanipulasi
 • matlamatnya adalah bagi mencapai keuntungan organisasi dan keuntungan ekonomi
 • Mengendalikan lingkungan
 • Bijak memujuk, bijak bahasa, ekstrovert, penuh kepercayaan
 • Pandai dan mahir memanipulasi orang lain
 • berdayasaing, hebat, tegas, extroverted, bertenaga
 • bersemangat, yakin
 • Dominan, meyakinkan
 • suka mempengaruhi orang lain
 • mengambil risiko,
 • berdebat, dan bersaing
 • optimis membahaskan dan bersaing.

Jenis Kerjaya (lihat lanjut di sini)

“Mereka ini amat suka dan minat bekerja dan berinteraksi sesama manusia. Berminat dalam mempengaruhi, mengarah, memimpin dan menguruskan orang lain juga mahir dalam memanipulasi. Namun matlamatnya adalah bagi mencapai keuntungan organisasi dan keuntungan ekonomi. ”

Contoh jurusan dan kerjaya termasuk:

PAKEJ YANG SESUAI ADALAH

PS/ anda boleh juga menggabungkan Kod Hol2 anda dengan Kod Hol1 anda untuk melihat bidang yang lebih luas dalam pemilihan laluan akademik dan perancangan kerjaya masa depan yang SESUAI dengan jiwa anda.

Jika anda menggabungkan Hol1 anda (E) dengan Hol2 anda (Contoh A) maka anda boleh juga melihat apa yang sesuai untuk anda dalam Hold 2 (Artistik) dari segi pemilihan Pakej dan Jenis Kerjaya.